Olof Fernquist och Peter Stenerhag är nöjda med investeringen. Foto: Eva Ekelöf

Noggrann upphandling avgörande vid investeringar

En noggrann riskvärdering och kravspecifikation inför en investering i arbetsmiljön är väl använd tid. Det visar erfarenheter från SSAB i Borlänge. Genom att personalen var engagerad och fick utbildning blev resultatet det bästa möjliga.

 

På SSAB i Borlänge skar man förr ut provbitar ur sin produktion med hjälp av en kantsax. Provbitarna behövs för att kontrollera att leveransen lever upp till kundens krav. Det handlar om att testa materialet på olika sätt, som hårdhet, slagtålighet och hållfasthet. Materialet ska vara lätt, men starkt.

 SSAB Borlänge tillverkar tunnplåt i varm- och kallvalsning. Företaget levererar plåt till i stort sett alla biltillverkare i världen och en rad andra kunder världen över.

– Leveranserna får inte lämna fabriken förrän alla krav är uppfyllda, berättar Olov Fernquist, projektledare.

 

Rökgaser

Därför är provtagningen viktig. För några år sedan investerade företaget i en laserskärare, som skär provbitarna helt automatiserat med hjälp av robotar, som manövreras från utsidan. Laserskäraren klarade av jobbet på ett utmärkt sätt, men utsuget inne i kammaren, där skärningsarbetet utförs, var undermåligt.

– Det blev helt svart inne i kammaren. Operatörerna drog sig för att gå in. Det behöver de bara göra vid problem och underhåll, säger Peter Stenerhag, som varit operatörernas representant i projektgruppen.

Även utrustningen blev illa åtgången av rökgaserna och järnoxiden i luften. Varje dag måste man gå in och städa och spola ut dammet.

– Vi fick byta filter ofta och det var en ganska dyr historia, som ändå inte gav tillräckligt ren luft, påpekar Olov Fernquist.

Leverantören av laserskäraren hade inte utarbetat en plan för hur ventilationen skulle fungera optimalt.

 

Som natt och dag

SSAB ville investera för att få en bättre arbetsmiljö i hela kedjan. Olov Fernquist blev projektledare och inledde arbetet med att ta fram en detaljerad kravspecifikation för funktioner och effekter för ett utsug. Två leverantörer lämnade anbud på den detaljerade specifikationen.

– Tyngdpunkten låg på kravspecifikationen och att få leverantören att förstå kraven. Vi ställde krav på att kunna ventilera ut all luft som fanns och spola av rummet med frisk luft. Man måste hålla ett öga på leverantören under hela upphandlingsprocessen, påpekar Olov Fernquist.

SSAB kräver att leverantörer lämnar bankgarantier. Om de överenskomna prestationskraven inte kan uppfyllas har SSAB rätt att gå till banken och kräva ut pengarna, för att själva lösa problemet.

– Vi har byggt om och bytt ut utsuget med nya rördimensioner. Stoftet som bildas går till en reningsanläggning. Kvävedioxiden skickas ut i utsuget. Luften cirkuleras, renas och används igen. Vi har känslig utrustning och kan inte använda kall uteluft, berättar Olov Fernquist.

Numera märker operatörerna inte så stor skillnad om de är utanför eller inne i kammaren.

– Det är som natt och dag. Arbetet har också förbättrats genom att vi slipper lyfta tunga plåtar manuellt, säger Peter Stenerhag.

 

Rätta till fel

Det är viktigt att vara noga vid upphandlingar.

– Vi brukar säga att den tid det tar att göra en noggrann riskvärdering och kravspecifikation på utrustningen inför en upphandling får vi tillbaka senare. Det är väl investerad tid, anser Olov Fernquist.

Bytet av utsuget tog ungefär ett och ett halvt år. Projektledare och tekniker har arbetat med upphandling och test, så att de flesta problem skulle vara avhjälpta när anläggningen levereras. Leverantören fick möjlighet att rätta till tillkortakommanden mot en optimal process.

– Även små företag kan arbeta på det här sättet, säger Olov Fernquist.

För operatörerna var det en stor förändring, från att klippa manuellt i en kantsax till att sköta en automatiserad anläggning. De fick utbildning i den nya anläggningen i omgångar.

Eva Ekelöf