Elin Andersson och Niklas Persson gjorde tillsammans med skyddsombudet Ralf Bertolaccini regelbundna riskanalyser. FOTO: Jonas Fogelqvist

När det inte gick att arbeta hemma – Så gjorde Hemköp under pandemin

På Hemköp City i Stockholm hanterades covidpandemin med förebyggande åtgärder och regelbundna riskanalyser. Men kunderna följde inte alltid rekommendationerna.

Oron för vad pandemin kunde föra med sig kom smygande, säger Niklas Persson, butikschef på Hemköp City.

Vi sitter i ett konferensrum med blekt ljus innanför den stora butikshallen under Åhléns i Stockholms City, där 50 000 kunder i veckan passerar frysdiskar och grönsaksdiskar och konservhyllor och brödkorgar och allt annat som säljs här. Det är lunchtid och välklädda människor från kontoren i city botaniserar i diskarna med färdigmat. Det är lågt i tak, men det känns ändå rymligt.

Hygien och visir

Jag har bett Niklas Persson och Elin Andersson, teamchef för kassorna, att försöka minnas hur de tänkte då i mars 2020, när rapporterna om det nya viruset från Kina började ta alltmer plats i medierna. Niklas Persson fortsätter:

-I början funderade vi mest över om det skulle bli färre kunder. Men snart insåg vi att konsekvenserna skulle bli större än så.

När det gällde åtgärder för att begränsa smittan handlade arbetet i stort sett om att följa Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer, som konkretiserades genom beslut som togs av Hemköp centralt.

Alla anställda erbjöds visir och munskydd. FOTO: iStock

I första skedet gällde det att erbjuda handsprit och se över hygienrutinerna på butiken, samt att snabbt införskaffa munskydd och visir för dem i personalen som ville ha sådana. Så småningom sattes det upp plexiglas vid kassor och diskar. Maxantal kunder i butiken infördes och därmed inslussning. I rusningstid kunde köerna bli långa.

I början fanns det svårigheter att tolka några av riktlinjerna, säger Elin Andersson.

-Jag kommer ihåg när reglerna om antal personer på en viss yta kom. Då var frågan om personalen skulle räknas in. Det satt vi och väntade på besked om.

Det fanns förstås en oro bland personalen. Våren 2020 var rapporterna från sjukhusen dystra. Ett sjukdomsbesked framstod som bokstavligen livshotande. Niklas Persson säger:

-För oss var det viktigt att hela tiden informera personalen och att ha en ständig dialog med skyddsombudet här. Det gjordes täta riskbedömningar.

Ett av stressmomenten var kunder som inte följde och ibland även ifrågasatte restriktionerna. Elin Andersson säger:

-De var inte många, men de fanns. Vi försökte prata med dem, men i slutändan handlar det ju om människors eget ansvar.

Bättre förberedda nu

Vad händer vid en ny pandemi? Hon tror att de nu skulle vara bättre förberedda.

-Allt vi gjorde då skulle vara snabbt genomförbart igen. Vi har inte gjort oss av med vare sig handsprit eller plexiglas. Och det viktiga skulle återigen vara att hålla sig till FHM:s rekommendationer.

Ralf Bertolaccini är skyddsombud i butiken. Han är närmast stolt över hur de hanterade pandemin.

-Visst fanns det problem. Framförallt med en del kunder. Det fanns de som ilsknade till när man backade undan då de kom för nära. ”Tror du att jag har pest”, kunde man få höra. Men jag tycker att ledningen agerade exemplariskt. Alla nödvändiga åtgärder, som plexiglaset och hygieninsatserna, kom på plats snabbt.

Samverkan fungerade utmärkt, fortsätter han. Han hade möten med ledningen varje vecka. Det gjordes hela tiden riskanalyser.

-Och det sades inte upp en enda person. Några blev omplacerade till andra Hemköpsbutiker, men de kom tillbaka senare.

Text: Jonas Fogelqvist