Masstudie av mobiltelefonrisker

Det är många som undrar om strålningen runt mobiltelefoner är farlig. I ett internationell studie ska forskare i Danmark, Sverige, Finland Holland och Storbritannien i 25 år följa hälsan hos personer som använder mobiltelefoner. Anders Ahlbom är projektledare för den svenska delen av denna studie. Han är professor i epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm. 

 

I Cosmos, projektets enorma databas, ingår över 200 000 män och kvinnor, alla över 18 år. Enbart i Sverige är det 50 000 deltagare i databasen. Uppgifter till databasen hämtas också från register över
befolkningens hälsa, till exempel cancerregistret.

Syftet är att se om det finns långsiktiga risker för hälsan för den som använder mobiltelefoner eller andra trådlösa sändare.

Sömnrubbningar

Det kan gälla risk för sjukdomar i hjärnan, men också symptom som huvudvärk och sömnrubbningar.

Projektledaren Anders Ahlbom har i en serie studier försökt besvara frågan om fält som uppkommer kring mobiltelefoner kan leda till cancer.

Den aktuella studien finansieras av AFA-försäkring och Vinnova. Vetenskapsrådet har också
deltagit i finansiering av databasen Cosmos.

 

Anna Holmgren