Minnesproblem av att lösa svåra arbetsuppgifter i kontorslandskap

De som har krävande arbetsuppgifter kan få problem med att fatta beslut och med minnet i ett öppet kontorslandskap, så kallad kognitiv stress. De blev också störda och tappade fokus. Det visar en studie från Stressforskningsinstitutet.

– I flexkontor var tendenserna detsamma som i öppna kontorslandskap. Däremot upplevde man lägre nivåer av kognitiv stress i ett cellkontor, oavsett hur koncentrationskrävande arbetsuppgifter man hade, säger Aram Seddigh, doktorand på Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och en av dem som arbetar med studien.

– Ju mer krävande arbetsuppgifter desto mer distraherad och okoncentrerad blev man. Flexkontor var bättre än öppna kontor men sämre än cellkontor.

Olika kontorstyper påverkar beslut

I tidigare studier om sambandet mellan kontor, produktivitet och hälsa har väldigt lite fokus lagts på vilka arbetsuppgifter respondenterna har, förklarar han.

Den omfattande studien Kontorstyp, hälsa och produktivitet med datainsamling från enkäter som 3 000 personer ska besvara, samt åtskilliga kognitiva tester, startade 2011 och pågår till 2015. Hittills finns resultat om hälsa och kognitiv stress; om hur de olika kontorstyperna påverkar beslutsförmågan och koncentrationen.

Fokus på arbetet störs

Forskningen visar också att resultatet att man blir störd är starkare än resultaten om kognitiv stress. Alltså, menar forskarna, skulle framförallt förmågan att hålla fokus på det vi gör och inte i första hand vår hälsa påverkas av om vi sitter i ett individuellt kontorsrum, ett öppet kontorslandskap eller i flexkontor. I analyserna använde de också fyra andra variabler: utmattning, bristande motivation, självskattad effektivitet och generell hälsa, vilka visade sig inte ha något samband med kontorstyp.

 

PROJEKTFAKTA

Syftet var att studera dels skillnader i hälsa och produktivitet hos tjänstemän utifrån om de sitter i individuella kontorsrum, olika stora öppna kontorslandskap och flexkontor och dels om personer med högre koncentrationskrävande arbetsuppgifter upplever mer problem än personer i samma kontorstyp med lägre koncentrationskrävande arbetsuppgifter. I studien ingick cirka 1241 medarbetare från både statliga organisationer och privata företag.

Suzanne Vikström

Mer läsning om studien och resultaten: Kontorslandskap.se

Läs även artikeln Påverkar kontorstypen produktiviteten?