Medarbetarna på äldreboendet Älvbacken i Vindeln kanske kommer att ha nytta av stresskursen i framtiden. Foto: Jenny From

Kurs ska minska stressen i Vindeln

Att minska eller hantera stressen i arbetslivet kan vara en nyckel till att få ner sjuktalen. Både när det gäller stressrelaterade tillstånd, och kanske även för att minska belastning och smärta. I Vindelns kommun pågår ett pilotprojekt där offentligt anställda med hög belastning får gå stresskursen “Kraft och balans” under arbetstid.

– Det är ett helt annat tankesätt, vi ska jobba förebyggande och främjande med stress, snarare än rehabiliterande, säger Tom Norrgård, HR-partner.

 

I Vindeln i Västerbotten pågår en pilotstudie för att minska effekterna av stress hos kommunens anställda. Projektet är ett samarbete mellan Vindelns kommun, Samordningsförbundet Umeåregionen och Försäkringskassan.

 

Deltagarna i pilotstudien är kommunanställda, som riskerar att sjukskrivas på grund av stress. Hälften av deltagarna kommer från äldreomsorgen, där det är vanligt med långa stressrelaterade sjukskrivningar.

 

För att förhindra de långa sjukfallen gäller det att ligga steget före, säger Tom Norrgård, som är HR-partner på Vindelns kommun.

Går det att lindra medarbetarnas stress innan de hamnar i sjukskrivning? Det hoppas Tom Norrgård, I bakgrunden syns Vindelns folkhögskola där kursen ‘stress och balans’ äger rum. Foto: Maria Höglund

Förebygga sjukskrivning

Själva insatsen består av en fyra veckor lång kurs i stresshantering, med namnet “Kraft och balans”. Kursen bygger på modern forskning om stress och återhämtning, och ges av Vindelns folkhögskola. Bland annat får deltagarna lära sig om hur stress fungerar och hur den påverkar kroppen och hjärnan, och öva sig i att genomföra återhämtande tekniker. Kommunen står för kostnaden för kursen, och deltagarna ansöker om så kallad “förebyggande sjukpenning” från Försäkringskassan medan hen är borta från arbetet.

 

Eftersom deltagarna inte drabbats av så mycket stress att de sjukskrivits, finns möjligheten att fånga upp dem i god tid. Insatsen har potential att göra störst nytta när den ges förebyggande, tror Tom Norrgård.

 

– Vi vill förhindra sjukskrivning. Under ett antal år har vi fokuserat mer på just det förebyggande arbetet, i stället för att tänka i termer av rehabilitering efteråt.

 

Pilotstudien har pågått sedan hösten 2017, och avslutas under 2019. Förhoppningen är att den så småningom ska påvisa positiva resultat när det gäller att hindra sjukskrivningar till följd av stress. I så fall finns chans att satsningen “Kraft och balans” blir ett permanent inslag i kommunen.

 

– Vi tänker att det såklart kan hindra lidandet för de enskilda personerna. Men vi hoppas också att det kan leda till ett annat arbetssätt, där man förekommer och förebygger sjukskrivningar genom att minska stressen, säger Tom Norrgård.

Nils Otto

Fakta

Andra försök för att minska stressen

  • I äldreomsorgen på Norra Hisingen genomfördes 2011-2013 satsningen Reflex, där medarbetarna regelbundet fick tid att reflektera gemensamt. Resultatet: sjukskrivningarna minskade och fler trivdes på jobbet. 

 

  • I västra Götalandsregionen testas arbetstidsmodellen 80-10-10, där 10 procent av arbetstiden läggs på fortbildning respektive personlig utveckling. Några av resultaten är lägre sjuk­frånvaro och minskad personal­omsättning.

 

  • En annan metod för att minska stressen i bland annat äldreomsorgen kallas “Reflekterande kollegiala samtal”. Enligt en studie som publicerades i höstas hjälpte metoden de medarbetare som låg i riskzonen för utmattning att minska graden av bland annat depressiva symtom och stress.