Graviditet De flesta gravida blir sjukskrivna under graviditeten. Foto: Guillermo Ossa

Kortare sjukfrånvaro om arbetet anpassas för gravida

En norsk studie visar att upp till 80 procent av alla gravida blir sjukskrivna på grund av sin graviditet. De kvinnor som fick sitt arbete anpassat hade ett par veckors kortare sjukskrivning. I Sverige finns inga siffror som berättar om gravidas sjukskrivningar. Men svenska arbetsgivare är skyldiga att anpassa arbetet till den som är gravid.

Läkaren Signe Dørheim vid Stavanger universitetssjukhus i Norge gjorde år 2012 en undersökning om sjukskrivningar bland gravida kvinnor. Undersökningen pågick i 18 månader och de gravida fick svara på frågeformulär vid två olika tillfällen, i vecka 17 och i vecka 32.

– Resultatet visade att 80 procent av kvinnorna varit sjukskrivna och att bara 20 procent varit friska under hela sin graviditet. Det var ett överraskande resultat, berättar Signe Dørheim.

Hela 60 procent av kvinnorna uppgav att arbetet hade anpassats till dem och deras tillstånd. Dessa kvinnor hade i genomsnitt ett par veckors kortare sjukskrivningar.

– Kvinnornas arbetssituation var en viktig faktor för sjukskrivningarna. Därför måste kvinnors arbete anpassas så att de inte behöver vara borta flera månader i samband med en graviditet. Då förlorar de både pensionspoäng och i sin karriär, säger Signe Dørheim.

Det var totalt nästan 3 000 kvinnor som svarade på enkäten och av dem hade 75 procent varit sjukskrivna någon gång under graviditeten, mellan fyra och 16 veckor. Genomsnittet var åtta veckor. 14 procent var sjukskrivna hela graviditeten och 63 procent under de tre sista månaderna.

 

Tuffare arbetsliv

Signe Dørheim tror att arbetslivet har blivit tuffare och att det finns färre möjligheter att stanna upp och pusta ut.

– När man är på jobbet måste man vara effektiv till 100 procent idag, säger hon.

En annan norsk studie visar att kvinnor vill vara kvar i arbetslivet under graviditeten men att tillståndet visar sig vara tyngre än de förutsett.

Så står också trötthet och sömnsvårigheter respektive bäckenbesvär för en tredjedel vardera av sjukskrivningsorsakerna och en femtedel hade sin grund i illamående. Bara 2 procent blev sjukskrivna på grund av depression och ångest, men de hade de längsta sjukskrivningarna, i genomsnitt 20 veckor.

Magnus Svartengren, som är professor och överläkare vid Arbetsmiljöverket, säger att sjukskrivningar är vanliga under graviditeten, men varken han eller Försäkringskassan har någon exakt statistik.

– Det man intygar vid sjukskrivning är ju en funktionsnedsättning på grund av sjukdom. Gravididet är ju i sig ingen sjukdom så det finns en rätt stor gråzon i hur man tolkar detta, säger han.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är inriktade på allvarliga risker för foster och barn och de aktuella diagnoserna i studien är mer relaterade till bedömning av risker, anser han.

– Min privata uppfattning är att det vore värdefullt att hitta mer flexibla lösningar som gör att man helt och hållet kan slippa vissa arbetsmoment, säger Magnus Svartengren.

– Det är ett tveeggat svärd att driva rätten till ledighet hårt. Då riskerar unga kvinnor att bli diskriminerad i arbetslivet.

I Sverige finns ingen statistik över gravidas sjukskrivningar. Försäkringskassan kan ta fram statistik över olika diagnoser och hur många som var sjukskrivna ett visst kvartal med denna diagnos. Men eftersom diagnoser som illamående, trötthet och sömnsvårigheter inte är unika för gravida går det inte att få fram specifik statistik över hur sjukskrivningarna ser ut. Det finns inte heller uppgifter om hur vanligt det är att arbetsgivaren anpassar arbetet så att de gravida kan stanna kvar i jobbet.

Eva Ekelöf

 

FAKTA

Arbetsmiljöverket har en föreskrift 2007:5 om gravida och ammande arbetstagare och dessutom råd hur den ska tillämpas. Enligt den måste arbetsgivaren göra en riskbedömning. Finns det risker ska de tas bort, annars måste arbetsgivaren ge kvinnan andra arbetsuppgifter. Går inte det ska arbetsgivaren stänga arbetsplatsen för den gravida, som då har rätt till graviditetspenning. Den kan betalas ut med en fjärdedel, en halv, tre fjärdedels eller hel förmån.

Om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel, kan en gravid kvinna också ha rätt till graviditetspenning. Arbetet ska vara fysiskt ansträngande, som tunga lyft eller svåra rörelser, eller om hon står och går mycket eller har monotont arbete. Men kvinnor med psykiskt ansträngande arbete får inte graviditetspenning.

Föräldrapenning kan man ta ut från och med den sextionde dagen före förlossningen.

 

Artikeln har tidigare varit publicerad i tidningen Arbetsliv.