Foto: Arbetsmiljöverket

Gränsvärdet borde halveras

Vibrationer skadar även när de ligger under gränsvärdet, visar en kunskaps översikt från 2017.
– Inte mycket har hänt sedan dess, säger Tohr Nilsson, docent i arbets och miljömedicin vid Umeå universitet och en av författarna till kunskapsöversikten.

Gränsvärdet ligger fortfarande på samma nivå, och vibrationsskador är fortsättningsvis den vanligaste godkända arbetssjukdomen i Sverige, enligt AFA Försäkrings statistik.
Arbetsmiljöverket ansvarar för att fastställa de hygieniska gränsvärdena. Enligt myndigheten är det svårt att ange en exakt gräns för när en maskins vibrationer blir skadliga. Därför finns två värden för vibrationsexponering: ett insatsvärde och ett gränsvärde. Insatsvärdet får inte överskridas
Insatsvärdet ligger på 2,5 meter per sekundkvadrat under en åttatimmars arbetsdag. Om det överskrids ska arbetsgivaren genomföra åtgärder. Det kan vara kortare exponeringstid men också bättre verktyg. Arbetsgivaren ska också erbjuda medicinsk kontroll för de anställda. Gränsvärdet ligger på 5 meter per sekundkvadrat under en åttatimmars arbetsdag. Om vibrationerna är högre än så måste arbegivaren omedelbart göra en ny riskbedömning.
En arbetstagare får inte utsättas för vibrationer över gränsvärdet. Men Tohr Nilsson, som forskat i vibrationer i mer än 35 år, konstaterar att värdena är alldeles för höga. Gränsvärdet är fastställt för det som kallas vita fingrar, alltså att blodtillförseln tillfälligt försämras vid kyla och fingrarna blir vita.
Men vibrationer orsakar också nervskador, som domningar, pirrningar och nedsatt känsel i händerna, visar forskning. I en färsk kunskapsöversikt från i höstas som Tohr Nilsson är författare till, hittades samband mellan vibrationer och ihopdragna fingrar, eller vikingasjuka som det också kallas. Det visade sig att det finns en drygt fördubblad risk för ihopdragna fingrar vid arbete med vibrerande maskiner.

Tohr Nilsson. Foto: Newen Han

Omöjligt sätta gränsvärde för alla

Det är oklart vilket gränsvärde som skulle skydda mot andra skador än vita fingrar.
– Gränsvärdet borde åtminstone halveras, säger han.
Tohr Nilsson påpekar dessutom att det är så många faktorer som spelar in att det är omöjligt att sätta ett gränsvärde för alla som utsätts. Därför betonar han vikten av att förebygga exponering.
Det är individuellt hur en person påverkas av vibrationer, en del kan få skador av vibrationer snabbare än andra.
– Det kan till exempel behövas ett riktvärde för en ung person och ett annat för en medelålders, eller män respektive kvinnor, säger Tohr Nilsson.
För att komplicera det ytterligare, påverkar också kyla, tobaksrökning och stress uppkomsten av vibrationsskador. För att fånga upp vibrationsskador är de medicinska kontrollerna viktiga. I Arbetsmiljöverkets föreskrift ställs också krav på det. Men en stor andel går inte på kontrollerna har forskningen visat.
– En orsak kan vara att arbets givaren inte efterlever kravet på att informera om och erbjuda medicinska kontroller, säger Tohr Nilsson.

Rädsla att förlora jobbet

Andra förklaringar kan enligt Tohr Nilsson vara att arbetstagaren har dåliga erfarenheter av bristfälligt utförda medicinska kontroller, att personen helt enkelt inte känner till de tidiga symtomen eller är rädd för att förlora jobbet.
I höstas kom en uppdaterad guide för företagshälsovården hur medicinska kontroller vid vibrationer ska utföras.
– Det har visat sig att det finns stora skillnader i kunskap bland läkare på företagshälsan somskulle göra de medicinska kontrollerna, säger Tohr Nilsson.
Nytt i den uppdaterade guiden är bedömningen av hur allvarliga skadorna är. Förhoppningen med den uppdaterade guiden är att den ska vara ett verksamt verktyg för att förebygga skador och uppmärksamma reella risker.
– Det finns en stor brist i återkopplingen till arbetstagaren efter en medicinsk kontroll och hur arbetsgivaren tar till sig informationen så att det leder till förbättringar på arbetsplatsen.
Tohr Nilsson konstaterar att en del av det förebyggande arbetet består av att just upptäcka tidiga tecken på skador och på så sätt kunna förkorta sjukdomstiden. Där spelar företagshälsovården en väsentlig roll.
– Vibrationer är en av de vanligaste skadorna. Därför ska allt som kan förebygga skador göras.


Jonna Söderqvist