Frisk luft med rätt andningsskydd

Andningsskydd är livsviktigt för den som hanterar farliga ämnen, till exempel vid asbestsanering eller vid svetsning. Men alltför ofta används och underhålls andningsskydd på fel sätt. På den nya nätplatsen andningsskydd.nu finns konkreta tips och råd om andningsskydd.

 

Det är forskarna Ann-Beth Antonsson och Pär Fjällström vid IVL Svenska Miljöinstitutet, som har utvecklat nätplatsen andningsskydd.nu. Några brister de funnit är att många använder andningsskydd som inte är personligt utprovade, med risk för att man andas in förorenad luft. Vanligt är också att filtren inte byts tillräckligt ofta.

 – På IVL hade vi i en tidigare studie besökt företag och noterat brister i hur man använder andningsskydd. När vi fick höra om AFA:s utlysning Från ord till handling där man efterfrågade lösningar för att omsätta forskningsresultat till lättkommunicerad kunskap, såg vi det som en perfekt möjlighet att skapa denna hemsida, säger Pär Fjällström, som är miljökemist och har doktorerat på målares exponering för giftiga ämnen.

 

Goda råd och tips

Nätplatsen andningsskydd.nu ger goda råd och tips om vad man ska tänka på när man använder och underhåller andningsskydd så att de verkligen fungerar. Där beskrivs olika typer av andningsskydd och hur man väljer rätt skydd. Det finns också råd hur den som ska använda skydden kan testa dem för att veta om de fungerar.

En serie kortfilmer på nätplatsen visar hur man testar, rengör och justerar ansiktsmasker, hur man skyddar sig när man arbetar i trånga utrymmen och vad man gör med skägg och glasögon i kombination med andningsmasker. Det finns också några filmer om vad man inte ska göra, till exempel ska man aldrig dammsuga filter.

Använda andningsskydd ovanligt

För att göra det enklare att hitta på nätplatsen finns ingångssidor för olika grupper; användare av andningsskydd, arbetsgivare, arbetsledare, företagshälsovård, inköpare, skyddsombud, utbildare och återförsäljare av andningsskydd.

– Det är inte alltid ett andningsskydd är den bästa lösningen. Helst vill vi på IVL att man ska använda andra metoder, till exempel punktutsug. Men på många arbetsplatser är det inte möjligt, då kan det behövas andningsskydd, säger Pär Fjällström.

– Det största problemet med andningsskydd är att många inte alls använder dem, fast de borde. Vi hoppas att fler lär sig hur det går till och att hemsidan andningsskydd.nu kommer att användas i grundutbildningen inom branscher där man använder andningsskydd.

 

Anna Holmgren

 

Fakta

Andningsskydd.nu har utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet i samråd med bland andra representanter för Teknikföretagen och IF Metall, Arbetsmiljöverket och företag som tillverkar eller säljer andningsskydd samt webbyrån Happiness.

Utvecklingen av nätplatsen har finansierats av AFA Försäkring inom programmet Från ord till handling.