Lastare Förutom hjälpmedel behövs det också kroppskrafter för lastare. Foto: Tya

Forskning inspirerar till förbättringar på Umeå flygplats

Umeå flygplats har inte deltagit i forskningsprojektet eller Tyas utbildningssatsningar. Men resultaten därifrån har använts som verktyg och vägledning för att förbättra och utveckla verksamheten, berättar Ibrahim Al-Turk. Han är hållbarhetschef på flygplatsen.

 

– Vi har blivit inspirerade till att undersöka vår egen process och våra behov, säger han.

Swedavia Umeå airport har cirka 120 årsanställda som delvis arbetar som flygplanslastare.

Flygplatsen vill få bort så många av de fysiskt belastande arbetsuppgifterna som möjligt.

– Grundtanken är att en medarbetare inte ska jobba med lastning hela dagen. Eftersom de anställda har flera kompetenser kan vi ha arbetsväxling och bra rotation mellan arbetsuppgifterna.

 

Lyft i varje led

I ett projekt arbetar Ibrahim Al-Turk nu tillsammans med skyddsombuden med att få genomslag och förståelse för att använda hjälpmedel.

– Vi vill förändra en negativ jargong om arbetsredskap och lägga större fokus på ergonomi i utbildningen, förklarar han.

Skyddsombud tillsammans med flygplatsens ledning samordnar sina insatser för att hitta standarförfarande i bagagehanteringens hela kedja så att belastningarna kan minimeras.

– Vi vill erbjuda någon typ av hjälpmedel i varje led. I det avgående bagaget har vi en vacuumlyft för väskor. Vi testar nu en prototyp av ett tilläggsbord till bagagebandet, som för väskorna in i luckan i flygplanet. Bordet kan lastaren själv styra.

– Det tar inte bort all belastning, men förhoppningsvis leder det till att lastaren lyfter mindre. Vi utvärderar bordet nu, säger Ibrahim el-Turk.

Ett företag som levererar bagagetruckar hjälper till med utvecklingen.

 

Förändra kulturen

En annan uppfinning ska underlätta lyftet av bagaget från flygplanet och ut till passagerarna.

– Vi har hittat en lösning. Det är ett rullbord som ett företag har utvecklat och som vi ska testa som prototyp, berättar han.

Ibrahim Al-Turk

Ibrahim Al-Turk

När rullbordet är i högt läge placeras väskorna där. När bordet sänks förs väskorna över på bandet. Då försvinner ett lyft.

– Cirka 30 väskor om dagen per flygplan och minst 20 kg per väska, det blir många kilon, som ska lyftas upp på bandet. Kan man rulla på dem i stället sparar det kroppen.

Alla deltar i testet och blir då involverade i utvecklingen. På så sätt kan kulturen förändras på sikt, tror han.

Företagshälsovården fick i uppdrag att först undersöka arbetsmomenten, sedan jobba fram ett träningsprogram som var anpassat för att bygga upp musklerna som lastarna använder. Programmet blev sedan presenterat för lastarna.

– Nu vill vi göra en uppföljning, både för de nya och som en repetition, säger Ibrahim Al-Turk.

Eva Ekelöf