Fabriksarbete Det är lönsamt för alla att satsa på företagshälsovård. Foto: sxc.hu

Företagshälsan måste visa resultat och tro på sitt arbete

Företagshälsan måste visa resultat av sitt förebyggande arbete så att arbetsgivarna förstår att de får valuta för pengarna de investerar. Det räcker inte att konkurrera med låga priser och hälsoundersökningar. Nu kommer också vetenskapliga riktlinjer för arbetet

 

– Förebyggande arbete är bevisat lönsamt, säger Irene Jensen, Karolinska institutet.

Hon är Sveriges enda professor i företagshälsovård, finansierad av en programsatsning från vetenskapsrådet Forte och från AFA Försäkring. Tanken är att etablera forskningen om företagshälsovården så att den kan fortsätta när programtiden är slut.

Irene Jensen

Irene Jensen. Foto: Eva Ekelöf

I arbetet ingår bland annat att ta fram nationella riktlinjer för hur företagshälsovården ska arbeta med olika diagnoser och problem. Den första om ryggbesvär blev klar under våren. Nästa kommer att handla om psykisk ohälsa.

– I riktlinjerna beskriver vi metoder som är utvärderade och som man vet är effektiva. I dag kan företagshälsan många gånger jobba med metoder utan att veta vilka effekterna blir, säger Irene Jensen.

I Europa har länder som Nederländerna och Storbritannien tagit fram egna riktlinjer för företagshälsovården. De har varit förlaga för de svenska.

– Riktlinjer behövs för att få säkerhet om att man gör rätt och som stöd i det förebyggande arbetet, påpekar Irene Jensen.

Arbetsmarknadens parter är med i arbetet att besluta om vilka riktlinjer som behövs och ska tas fram.

Effektiva metoder

Företagshälsovården ska arbeta förebyggande, det vill säga undersöka arbetsplatsen och anpassa den, inte bara ägna sig åt individens problem, när de väl uppstår. Hälsoundersökningar är i dag den vanligaste insatsen en företagshälsovård gör. De är enkla att beställa av arbetsgivaren och arbetstagarna blir nöjda. Men forskning visar att dessa undersökningar inte har något värde för att förutse sjukdomar.

Det är mycket tid och pengar som kanske kastas bort i onödan. Nu ska gruppen undersöka om det kan finnas något värde med hälsoundersökningar utifrån arbetsmiljöns perspektiv. Vad ska man mäta, hur ska man mäta, vilka metoder är bäst?

– Hälsoundersökningar kan visa vilka som finns i riskgrupperna och om insatser man gör är effektiva, till exempel när det gäller stress i arbetet eller viktminskning, säger Irene Jensen.

Om forskargruppen hittar metoder som är effektiva kommer de att skriva riktlinjer om hälsoundersökningar, annars inte.

– Finns det inga effektiva metoder när det gäller hälsoundersökningar blir det inga riktlinjer, säger hon.

Väl investerade pengar

Arbetsmiljöverket tillsammans med Försäkringskassan har lanserat nätplatsen Företagshälsokollen.se för att uppmuntra till förebyggande arbetsmiljöarbete. Prevent och Arbetsmiljöverket har guider till arbetsgivare hur man köper in företagshälsovård. Men branschen själva måste också ut på marknaden och uppdatera sitt kunnande, menar Irene Jensen.

Verktyg

Riktlinjer blir verktyg. Foto: Amy Burton

– Det går inte att bara fortsätta med hälsokontroller och individuella satsningar, eller att dumpa priserna i upphandlingar. Företagshälsan måste visa att man tror på det man säljer och visa resultat av sitt arbete, säger Irene Jensen.

Även staten och samhället skulle kunna ge företagshälsan i uppdrag att arbeta med personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden, anser hon.

– Det finns inga andra som har lika bra kunskap om arbetsplatserna och om relationen mellan arbete och hälsa.

Det viktigaste styrmedlet för att få fart på företagshälsan, förutom lagstiftning, är pengar, att det är lönsamt. Det är också viktigt att budskapet från den politiska nivån är enhetligt. Dessutom måste företagshälsan visa att den arbetar vetenskapligt för att få trovärdighet. Det anser Irene Jensen.

I framtiden kommer det att finnas en meritering för evidensbaserad praktik för företagshälsans anställda och ett kompetenscentrum att ansluta sig till för att bli akademisk företagshälsa. På så sätt blir kvalitén i företagshälsans arbete garanterad.

 

Eva Ekelöf

 

FAKTA:

1. Bevisat lönsamt att satsa på företagshälsovård

Företagshälsovårdens insatser på en arbetsplats brukar inte bli utvärderade, men en arbetsgivare vill veta om man satsar rätt och får tillbaka det man har investerat. Det finns några forskningsstudier som har undersökt om företagshälsan är effektiv. En rapport från ISSA, International Social Security Association, 2011, visar att varje krona per anställd som investeras i förebyggande arbetsmiljöarbete ger en avkastning på 2,20 kronor inom företaget. (Rapporten kan beställas via arbetsmiljöforskning.se)

Från forskningsinstitutet IFAU i Uppsala kom ett arbetspapper nr 17, 2012, där man har mätt produktivitet, arbetskraftens hälsa och den psykosociala miljön på en arbetsplats, i en modell. Tre företag deltog. Resultatet visar att de företag som investerade i personalens hälsa och snabbt åtgärdade den psykosociala arbetsmiljön skapade högre produktivitet.

Inom forskargruppen på KI arbetar Malin Lohela Karlsson med att ta fram en enkel modell för att kunna undersöka ekonomiska effekter av företagshälsans insatser genom att räkna på produktivitet, produktionsbortfall och förändrad sjukfrånvaro.

 

2. Företagshälsan har dålig ekonomi

I en strukturförändring har företagshälsorna mer och mer koncentrerats till tre bolag: Previa, som ägs av danska Tryghedsgruppen, Avonova ägt av Stamina Hot Helse i Norge, och Feelgood som är svenskägt och börsnoterat.

Det ekonomiska läget inom företagshälsovården är inte gott. Omsättningen är cirka fyra miljarder kronor och cirka 4 000 anställda arbetar där. När löner, lokaler, arbetsgivaravgifter och andra omkostnader är betalda blir vinsten inte stor. Regeringen har tidigare stöttat arbetshälsan med ganska stora summor, men det stödet är nu till stor del indraget. Skälet är att pengarna inte har använts i någon större utsträckning. Kvar finns ett grundbidrag om 100 kronor per registrerad person och ett bidrag till arbetsgivaren om max 7 000 kronor för förebyggande arbete.

Denna artikel publiceras också i nummer 2-2014 av pdf-tidningen Användbart! med tema företaghälsovård. Tidningen kommer ut den 17 juni och finns då att ladda ner här på hemsidan.