Färre skador av skärvätskor

Det är farligt att andas in skärvätskor, och hanteringen av dem innebär risk för hudbesvär och cancer. I två Afa-projekt ska forskarna studera skärvätskors betydelse för hälsan, och ta fram åtgärder mot besvär av dem. Arbetet sker vi Arbets- och miljömedicin i Göteborg, samt vid Svenska Miljöforskningsinstitutet, IVL.

 

I dag sker arbetet vid skärande bearbetning främst med hjälp av datorer. Den direkta kontakten med skärvätskor har minskat och skärvätskorna har förändrats. Det innebär att skadorna minskat. Men många verkstadsindustrier har märkt nya problem, främst diffusa luftvägsproblem hos slipare och maskinarbetare, som utsätts för små luftburna partiklar från dessa vätskor.

Skärande bearbetning

I två AFA-projekt ska forskarna studera skärvätskornas betydelse för hälsan, och ta fram åtgärder mot besvär av skärvätskor. Det utförs av forskare vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg, samt vid Svenska Miljöforskningsinstitutet, IVL.

I Göteborg ska Anna Dahlman-Höglund med flera kartlägga bakterieförekomsten och förekomsten av fina och ultrafina partiklar vid skärande bearbetning. De ska kartlägga bakteriehalten och mäta hur
mycket partiklar de som arbetar med skärvätskor andas in. Forskarna har en metod för att mäta spår av inflammation i luftvägarna som finns i utandningsluften. Med den metoden ska man göra jämförelser mellan olika utsatta grupper. Projektet går ut på att ta reda på hur arbetarnas hälsa påverkas av olika
exponeringar för mikrobiologiska ämnen vid skärande bearbetning.

Skärvätskor

Vid Svenska Miljöforskningsinstitutet, IVL ska forskarna utveckla råd till arbetsplatser hur luftvägsbesvär av skärande bearbetning kan minskas. Projektledare är Bent Christensson.

– Ingen ska behöva drabbas av allergisk alveolit efter arbete med skärvätskor, säger han.

En intressant nyhet är att företaget Sandvik har utvecklat ett skärstål, som inte kräver skärvätskor. På sikt skulle det kunna eliminera användningen av skärvätskor helt och hållet. Målet för IVL-projektet är att minska luftvägsbesvären av skärvätskor i Sverige.

 

Anna Holmgren