En tredjedel av alla kvinnor arbetar på obekväm tid

Fler kvinnor än män arbetar på obekväm arbetstid och på deltid och bara knappt två av tre kvinnor arbetar enbart dagtid och på vardagar. Det visar Arbetsmiljöverkets senaste arbetsmiljöundersökning från 2010.

I butiker är det många, främst kvinnor, som arbetar deltid och timmar, morgnar och kvällar. Där kan det många gånger vara svårt att få en heltidstjänst. Men så ser det inte ut i elkedjorna, som säljer elektroniska och elektriska apparater, eller i byggvaruhusen. Där jobbar nästan enbart män och där finns många heltider. Där tycks det inte vara något problem.

– Det beror på att ett könsrollstänkande i branschen, tror Marina Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöombudsman hos Handelsanställdas förbund.

De nordiska länderna och Nederländerna har mycket deltider.

– Det pågår en diskussion om det är bra eller dåligt att arbeta deltid, berättar Göran Kecklund, arbetstidsforskare.

Å ena sidan är det lättare att kombinera arbetet med det sociala livet och familjelivet, å andra sidan är deltider en kvinnofälla. Med deltider behåller kvinnorna ansvaret hemma och får därtill lägre pension och sämre inkomster. De betalar själva sin deltid.

– Så vill vi inte ha det. I Sverige finns en samstämmighet mellan politiska partier, fackliga organisationer och många arbetsgivare om rätten till heltid, säger han.

Flera arbetsplatser

När kommunerna driver rätten till heltid kan det innebära att deltidarna inte får vara på samma arbetsplats utan är 75 procent av tiden på en annan arbetsplats eller tillhör en pool resten av tiden för att komma upp till heltid.

– Jag kan inte svara på vad det innebär. Det kan både vara trevligt att få mer variation i jobbet och slitsamt. Det finns inga vetenskapliga utvärderingar av detta, säger Göran Kecklund.

I Arbetsmiljöverkets undersökning är avvikelserna från vanlig arbetstid vanligare bland kvinnor än män. 59 procent av kvinnorna arbetar vanlig arbetstid, alltså dagtid och inga helger, medan 64 procent av männen gör det. En fjärdedel av kvinnorna har skiftarbete av något slag, och en femtedel av männen. Bland unga kvinnor är det 34 procent som har någon form av skift. Ungefär lika många män som kvinnor har nattarbete minst hälften av arbetstiden, medan det är fler kvinnor som har kvällsarbete.