En hemsida för svetsare

”Placera utsuget rakt eller lite snett över svetspunkten, så att det
lätt fångar in svetsplymen när den stiger uppåt. Placera utsuget så att det drar röken bort från svetsaren och svetsarens andningszon.”

De här och många andra handfasta råd får den som går till Svetsa Rätt, en användbar hemsida för alla som arbetar med svetsning.

På hemsidan Svetsa Rätt finns information för svetsare, arbetsledare, arbetsgivare, chefer, skyddombud, säljare och tillverkare av utrustning, utbildare, ventilationskonsulter och företagshälsovård. Hemsidan är resultatet av AFA-projektet ”Webbplats med utbildning om bra arbetsmiljö vid svetsning, som ingår i AFA Försäkrings forskningsprogram Från ord till handling.

Svetsning är kvalificerat yrkesarbete, men det också ett riskfyllt arbete. Svetsarna exponeras för giftig svetsrök som kan ge nervskador allergier och cancer. Syftet med det här projektet är att göra svetsning säkrare genom en hemsida med information och utbildning om arbetsteknik och utrustning.

Gör kunskapen tillgänglig

Det finns mycket forskning om svetsning, till exempel om hälsorisker med svetsrök, ozon och strålning. En stor del av forskningen finns i vetenskapliga tidskrifter, som kan vara svårtillgängliga för andra än forskare. Hemsidan Svetsa Rätt gör forskning och beprövad erfarenhet av svetsning tillgänglig för dem som arbetar med svetsning i praktiken.

Det är svetsexperten Bengt Christiansson och Ann-Beth Antonsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som har utvecklat hemsidan. I projektet har de samarbetat med Svetskommissionen, Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen, IF Metall Arbetsmiljöverket, Sverea IVF och Toyota. Hemsidans design är utförd av webbdesigngruppen Happiness. Fotograf är Camilla Svensk.

Säkrare svetsning

Som en del av utvecklingsarbetet genomfördes en workshop där IVL samlade svetslärare, svetsare och referensgruppen. På seminariet började det växa fram en lång lista med metoder som var viktiga att visa på hemsidan för en säkrare svetsning. Det handlade också om att visa vad som är fel metod, en ganska kontroversiell pedagogik.

-Vi kom fram till att vi kan visa vad som är fel om vi på samma bild visar vad som är rätt, säger Ann-Beth Antonsson.

38 kortfilmer visar

En viktig del av hemsidan blev ett stort antal korta filmer på en till två minuter. 30 filmer visar hur man svetsar rätt, åtta filmer visar dessutom både vad som är rätt och fel metod. Besökaren på sidan kan välja mellan filmer om olika ämnen, till exempel arbetsmiljö, elsäkerhet, brandskydd och utrustning.

– Målgruppen är personer som inte trivs med att plugga texter. Och mycket av det vi vill säga går knappast att beskriva med ord, det måste ses. Vi har funnit att kortfilmer är en otroligt pedagogisk metod, säger Ann-Beth Antonsson.

Hemsidan är avsedd att använda för utbildning av svetsare och det finns ett handledarmaterial för svetslärare och roliga övningar för blivande svetsare.

En finess med sidan är att det finns ingångar för olika användare. Den metoden har utvecklats av IVL på hemsidan Allt om städ. En viktig grupp att nå är säljare av svetsutrustning, som har visat sig ha svaga kunskaper om gränsvärden. Även arbetsmiljöingenjörer kan komma till sidan och få kvalitetsgranskad kunskap om svetsning.

Produktivitet och god arbetsmiljö

Det är några saker på hemsidan, som hon är särskilt stolt över.

– Det framgår tydligt hur starkt sambandet är mellan kvalitet, produktivitet, flyt i produktionen och en god arbetsmiljö för svetsarna.

Alla genomgångarna av hälsoriskerna vid svetsning avslutas med åtgärder mot riskerna, för att inte fastna i risker och problem.

– Vi vill inte skrämma, vi vill att de som är ansvariga för svetsningen ska bli medvetna om riskerna och vidta åtgärder, säger Ann-Beth Antonsson.

 

Anna Holmgren