Det är topparna som är farligast

Ett farligt arbetsmoment försvann i Trappfabriken i Rättvik. Dessutom gick det att spara pengar på uppvärmningen. Det blev resultatet efter en insats från arbetsmiljöforskare.

Rättviks Trappfabrik är en liten finsnickerifabrik med nio anställda som tillverkar trätrappor av ren råvara på beställning. Anna Grånäs Jakobsson är VD och äger fabriken tillsammans med sina föräldrar. Hon är mån om en bra arbetsmiljö. Därför har hon tackat ja till att medverka i ett forskningsprojekt. Hon fick en förfrågan via Trä & Möbelföretagen, som ingår i Svenskt näringsliv.

– Jag tyckte det var spännande och intressant att få reda på hur exponeringen ser ut hos oss, säger hon.

Forskarna kom med mätutrustning och filmkamera. Det är Gunnar Rosén och Ing-Marie Andersson, både professorer vid Högskolan Dalarna. Med hjälp av rörliga bilder och mätresultat fångas de farliga fällorna upp. Metoden kallas Pimex, Picture Mix Exposure, och är utvecklad av de två forskarna. Med billig och kraftfull datateknik har metoden förfinats och förenklats.

En arbetare får på sig en ryggsäck med ett eller flera mätinstrument. En forskare går mellan olika stationer och filmar arbetsuppgifterna. Direkt efter mätningen kan man samlas på arbetsplatsen och titta på filmen och på uppgifterna från mätinstrumenten.

– I en träindustri är det damm överallt, men värdena var inte alarmerande höga för oss och det var skönt att få veta, säger Anna Grånäs Jakobsson.

Enkla åtgärder

Ventilationssystemet fungerade bra och kunde ta hand om det värsta dammet. Men vid vissa arbetsmoment uppstod toppar. Så fort en skiva eller något annat lyftes kom luften till exempel i rörelse. Då kunde forskarna peka på några enkla åtgärder. Det kunde räcka med att stå i en annan vinkel eller ändra riktningen på utsuget för att undvika topparna. Vid andra arbetsmoment räckte det att flytta sig en bit i förhållande till munstycket.

– När vi tittade på filmen och mätvärdena tillsammans blev det tydligt vad vi enkelt kunde ändra på. Men jag hade också möjlighet att förändra ett helt arbetsmoment som var besvärligt, enligt mätningarna, berättar Anna Grånäs Jakobsson.

Det handlade om restmaterialet efter putsningen. Tidigare lastades det i säckar som flyttades till en container, ett ordentligt dammigt arbete. Containern hämtades av ett återvinningsföretag som brände resterna. Det momentet har nu helt tagits bort.

Putsdammet har byggts in i ventilationssystemet och materialet återvinns i den egna värmeanläggningen.

– Ett farligt arbetsmoment försvann och vi sparar pengar i uppvärmningen. Det kändes bra, säger hon.

Det var värdefullt att få hårda fakta om arbetsmomenten innan man började bygga om och investera.

Planen är att ta fram ett antal filmer i olika miljöer, som kan läggas ut på internet och användas i såväl yrkesutbildningar som på arbetsplatser i framför allt trä-, textil-, plast- och metallindustri. Mätningarna kan handla om kvarts- och trädamm, bromerade flamskyddsmedel, kväveoxider, svetsgaser och andra hälsofarliga ämnen.

Faktaruta:

Mäta damm och filma samtidigt

I en vanlig mätning dokumenteras exponering för en hel arbetsdag. Men studier visar att så mycket som 90 procent av exponeringen på en arbetsplats kan ske på bara 6 procent av tiden. Då blir det extra intressant att se vad som verkligen händer under de sex procenten av tiden. Genom att filma arbetet och samtidigt fånga upp topparna i mätinstrument blir det tydligt och klart, både var de farliga momenten finns och hur de uppstår och kan åtgärdas. Studien finansieras av Afa Försäkring.