Chefers rörlighet – varför de slutar och varför de stannar kvar

För alla organisationer är det viktigt att rekrytera och behålla kompetenta chefer, men chefsomsättningen i den kommunala sektorn är stor jämfört med i den privata. Vilka faktorer, framför allt på organisationsnivå påverkar rörligheten? Vad kännetecknar arbetsplatser som chefer lämnar respektive där man vill stanna kvar? Handlar det om flexibilitet, risk för utslagning, eller chefens egen uppfattning om sin anställningsbarhet? Dessa och många fler frågor vill forskarna få svar på. Annika Härenstam leder projektet. Hon är professor vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och leder där ett forskningsprogram, som handlar om chefskap och organisation i offentlig förvaltning. Det här projektet är en fortsättning och utvidgning av det programmet. 550 chefer i 28 kommunala förvaltningar ingår.Projektet består av fyra delstudier. Den första är en kunskapsöversikt och den andra består av en enkät till chefer med frågor om hållbarhet och rörlighet. Hållbarhet definieras här som en chef som långsiktigt kan och vill verka som chef. Efter två år får cheferna i en tredje delstudie svara på frågor varför de valt att stanna, respektive att sluta. Till sist ska ett tiotal chefer bli intervjuade, dels sådana som slutat som chef och lämnat kommunen, dels sådana som avancerat inom samma kommun. Resultatet ger kunskap som kan användas i kommunernas personalarbete och bidra till att stärka chefernas hållbarhet och positiva rörlighet.