Kvinnlig mskinförare Foto Boliden Nästan hälften av maskinförarna i Aitik är kvinnor. Foto: Boliden, Stefan Berg

Cathrin Öderyd – en ledande kvinna i gruvbranschen

Cathrin Öderyd är processoperatör i Aitik, Bolidens koppargruva utanför Gällivare med 700 anställda. Sedan fem år arbetar hon som förtroendevald klubbordförande i gruvan och hon är enda kvinnan i IF Metalls förhandlingsdelegation för gruvbranschen. 

 

Cathrin Öderyds väg till gruvan var lång. Efter en lärarutbildning var det svårt att få fast jobb som lärare. Då arbetade hon på hotell, i restaurang och i butik. Till sist flyttade hon hem till Gällivare för drygt 10 år sedan och började som processoperatör i Aitikgruvan, eftersom hon hade kompisar där. 

Aitikgruvan är ett dagbrott, en till ytan gigantisk arbetsplats. Av de 700 anställda är 30 procent kvinnor. 

Cathrin Öderyd Foto: Privat.

Hur ser du på jämställdhet i gruvan? 

– Gruvbranschen är historiskt sett en mansdominerad bransch, kvinnorna har inte hittat hit. Men det blir bättre och bättre. Här i Aitik är vi 30 procent. Vi är fler än i andra gruvor, säger Cathrin Öderyd. 

 

Finns det något motstånd bland männen mot att släppa in kvinnor i gruvan 

-På mina tio år i Aitik har jag aldrig hört något negativt om att släppa in kvinnor i branschen. Här är vi så många idag att inga män höjer på ögonbrynen när en tjej hämtar mekarbetsorder eller avlöser i maskinen. Kanske var det annorlunda förr, säger hon. 

 

Är arbetet under jord mer traditionellt manligt?  

-Utomlands är det så, i Sverige tror jag inte det är så stor skillnad. Det blir fler och fler kvinnor under jord. Och arbetet som maskinförare är detsamma oavsett om man arbetar ovan eller under jord, säger hon. 

De flesta kvinnorna i Aitik är maskinförare, det är den största yrkesgruppen. Det finns också kvinnor som är arbetsledare och andra ledande positioner. Men det är nästan enbart män som är mekaniker, elektriker och i andra delar av underhållsarbetet.

-Vi har en del utländska entreprenörer i underhållet. Det är mest män. Men jag tror att det ser likadant ut i alla industribranscher, säger hon.  

Cathrin Öderyd anser att sorteringen börjar i valet av gymnasieutbildning. Det är få kvinnor som går mekaniker- och elutbildningar. 

-Man måste börja redan i skolan om man vill förändra, säger hon. 

Boliden har som koncernmål att anställa fler kvinnor, målet är att var fjärde anställning är kvinna.

-Ingen reagerar över det målet, det är inget konstigt, inget vi funderar över. Det är lämplighet och kompetens som avgör vid rekrytering. 

 

Hur gör företaget för att nå målet? 

-Det är genom rekrytering. I Västerbotten har de haft utbildningar i bergsarbete, dit man försökt få in kvinnor via arbetsförmedlingen, men det är svårt. Det finns inget intresse bland kvinnorna. 

 

Hur upplever du som kvinna ditt uppdrag i IF Metalls förhandlingsdelegation? 

-Alla andra är män, så jag syns ju mer och det kan ibland vara lite trist vara ensam tjej, men jag trivs jättebra med mitt uppdrag. Jag upplever att jag blir tagen på allvar och jag har inte behövt hävda mig mer än männen.  

 –Avtalssekreteraren lyssnar lika mycket på mig som på männen. Vi är alla där för att representera en grupp människor, oavsett kön. Det är ingen skillnad, säger Cathrin Öderyd. 

Anna Holmgren

Översikt av Aitikgruvan Foto: Boliden;Anders deWall

Aitikgruvan är en enorm arbetsplats till ytan lika stor som Arlanda. Foto: Boliden; Anders deWall