Återhämtning viktig för skiftarbetare

Andelen som har oregelbundna arbetstider blir allt fler.  De riskerar hälsan och måste sköta sig extra noga. Då blir återhämtningen A och O.

Det visar professor Björn Karlson i sin interventionsstudie på malmöföretaget Rexam. Där bytte man schema och gick från utslitande trötthet till bättre ork och trivsel på arbetsplatsen.

 

Kroppen är helt inställd på vakenhet med föda på dagen och sömn eller vila utan mat på natten.

Kroppstemperaturen är högre dagtid, och lägre på natten, oavsett vi gått länge på ett nattskift. Den biologiska klockan visar oss vad som styr människans behov.

Likafullt är vårt vardagsliv uppbyggt på att det finns folk som arbetar skift. Sjukvård, bevakning, transporter, nöjen, handel och restaurangliv kräver personal som är i farten på kvällar och nätter

Dagens 24-timmarssamhälle kräver servicenivåer med tillgänglighet dygnet runt. Idag har var tredje kvinna och var femte man skiftarbete, och nästan tio procent går på nattpass.

– Risken är att oregelbundna arbetstider skapar ohälsa, säger Björn Karlson, forskare i arbetslivs- och organisationspsykologi vid Lunds universitet. Skiftarbete sliter på kroppen, och en del personer ska inte arbeta annat än dagtid.

Olämpliga för skift

Medicinska risker har konstaterats främst för uppkomst av hjärt- och kärlsjukdom, bröstcancer, magsår och MS. Även en del personer med psykiska sjukdomar klarar inte av skiften. Troligen behövs även andra riskfaktorer för att skiftarbetare ska drabbas av de sjukdomarna.

– Men för dem som har de sjukdomarna kan det vara mindre lämpligt att jobba nattetid, säger Björn Karlson. Det kan även gälla personer med allvarlig diabetes, äldre och gravida. Dessutom finns de som aldrig kan tolerera nattskift, det fungerar inte för dem.

Det finns dock inget entydigt svar på vad som ligger bakom detta. Det man vet är att fler skiftarbetare har livsstilsproblem. Det är vanligare med rökning och ohälsosamt matintag som kan vara en bidragande orsak till fetma inom gruppen. För skiftarbetare kan det vara extra betydelsefullt att motionera och på andra sätt hålla en hälsosam livsstil.

Sömnen är viktig för den nödvändiga återhämtningen, och den är svårare att utföra dagtid. Matintag och hanteringen av födan i kroppen fungerar inte lika väl, helst ska man inte äta alls nattetid. Hela kroppen ställer in sig på sömn, eller vakenhet.

Halten av stresshormonet kortisol sänks kvällstid medan sömnhormonet melatonin ökar. Detta går inte att styra om speciellt mycket ens efter flera nätters arbete.

Men god återhämtning kan dock skapas även vid skiftarbete.

Det har Björn Karlson visat i en interventionsstudie på företaget Rexam i Malmö. En tid innan hade en inspektör från Arbetsmiljöverket besökt arbetsplatsen och lagt märke till många slitna skiftarbetare i dålig vigör. Hon rekommenderade företagets arbetsmiljöansvariga och fackets skyddsombud att ta kontakt med Björn Karlson och hans team vid Arbets- och miljömedicin.

Teamet höll ett möte med personalen, skyddsombuden och personalansvariga där de informerade om skiftarbetets risker, och hur man förebygger dem. Därefter skapade han tillsammans med de arbetsmiljöansvariga ett nytt skiftschema. Där gick man ifrån ett upplägg med treskift enligt följande schema: Två dygn med morgonskift, två med kvällsskift och två dygn med nattskift, vilket följdes av fyra dagar ledigt.

I stället gjorde man schemat så här: Tre morgonskift, tre lediga dagar, tre nattider, tre lediga dagar, tre kvällstider och tre lediga dagar. Detta innebar bland annat fler lediga helger. Det blev mindre arbetstid, därför lades ett extra skift in rullande, plus att man fick löneavdrag för ett skift.

Friskare personal

– Det är inte optimalt, bäst är att rulla ett schema framåt, säger Björn Karlson. Men det nya schemat gillades av arbetsgruppen och det är viktig. Det gav framför allt oftare sammanhängande ledighet., vilket gynnar återhämtningen.

Resultaten var entydigt, personalen blev friskare genom en bättre återhämtning, och trivdes med nya tiderna. Mätningarna gjordes 17 månader efter införandet av det nya skiftschemat. Detta har visat sig hållbart ännu längre, fortfarande efter flera år.

– De var mindre trötta, familjekrockarna var färre, hälsan kändes bättre, säger Björn Karlson. Förr var 60 procent missnöjda, nu var i stort sett varenda en mycket nöjd med skiftschemat.

Skiftgruppen kunde jämföras med en grupp dagarbetare vid samma företag, där man inte gjort någon förändring. Där var det ingen skillnad vad gäller sjukskrivningar, frånvaro och påverkan på produktionen.

Båda grupperna har efter förändringen liknande värden där de tidigare var sämre för skiftarbetarna.Så ett schema med mycket mellanrum för återhämtning är viktigt. Det går även att göra annat för att motverka problemen. En åtgärd är tupplurar, korta vilopauser. Att somna in under 15-20 minuter, men inte falla ner i djupsömnen.

– Man kan även skaffa sig ett sömnlager. Genom att sova några timmar innan man går på nattpasset blir man piggare under natten, Man bör ha en sovstrategi för sömnen under dagen, som att hålla ljuset ute och skapa tystnad.

Ett annat tips är att ha mörka solglasögon på sig under vägen hem på morgonen. Det finns dessutom metoder att manipulera med ljuset. Att hålla vitt ljus under arbetet på natten, som övergår i mer mjukt orange ljus mot morgonen. Allt för att ställa in kroppen för arbete och sömn.– Det finns inget enhetligt stöd till att det fungerar, säger Björn Karlson. Det är lätt att man lurar kroppen för mycket med det vita ljuset.

Värdefullt är att medarbetarna får vara med och lägga upp scheman så att de stämmer med deras egna livspussel. Inflytande och en chef betyder mycket för att inte skiftarbetet ska skapa ohälsa.

 

Torbjörn Uhlin