Masstudie av mobiltelefonrisker

2010-08-01
  • Increase
  • Decrease

Current Size: 100%

Textstorlek
Anders Ahlbom Foto:Camilla SvenskAnders Ahlbom Foto:Camilla Svensk
Det är många som undrar om strålningen runt mobiltelefoner är farlig. Om det faktisk skulle visa sig vara fallet skulle det få stora konsekvenser i hela samhället. I en internationell studie ska forskare i Danmark, Sverige, Finland Holland och Storbritannien i 25 år följa hälsan hos personer som använder mobiltelefoner.

I Cosmos, projektets enorma databas, ingår över 200 000 män och kvinnor, alla över 18 år. Enbart i Sverige är det 50 000 deltagare i databasen. Uppgifter till databasen hämtas också från register över befolkningens hälsa, till exempel cancerregistret.

Syftet är att se om det finns långsiktiga risker för hälsan för den som använder mobiltelefoner eller andra trådlösa sändare. Det kan gälla risk för sjukdomar i hjärnan, men också symptom som huvudvärk och sömnrubbningar. Anders Ahlbom är projektledare för den svenska delen av studien. Han är professor i epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm. Han har i en serie studier försökt besvara frågan om fält som uppkommer kring mobiltelefoner kan leda till cancer.

Den aktuella studien finansieras av AFA-försäkring och Vinnova. Vetenskapsrådet har också deltagit i finansiering av databasen Cosmos.

Gunnar Nilsson 3 januari, 2014 - 22:28

Hej. Jag är f.d doktorand (på 80-talet) i teoretisk ekologi vid Uppsala universitet. Jag blev elöverkänslig efter amalgamsanering 1997 och försökte då i stället forska kring den problematiken. Det har lett fram till en allmän design och en specifik konstruktion för att kunna avgöra om det är strålningen i sig som genererar obehagen eller om det ändå inte går att spåra sådana samband ens då man optimerar försöksbetingelserna för att se sådant.

Detta utvecklingsarbete har gjorts möjligt genom att jag kunnat samarbeta med en äldre (85 år) allmänpraktiserande läkare som funnit mina idéer vara intressanta att prova. Vi önskar nu att metodiken får utvecklas till förfining i mer etablerat forskningssammanhang. Undrar om vi kunde få hjälp med detta? Tyvärr har Almi bedömt idén som forskningsidé, inte som en kommersiell idé. Kanske vore den ändå mogen för seriös bedömning vid Karolinska?

Mvh, Gunnar Nilsson

eva 23 januari, 2014 - 15:47

Tyvärr kan vi inte hjälpa dig med detta. Det bästa är kanske att ta kontakt med lämplig forskare?

Hälsningar

Eva

 

Vill du annonsera?

Kalendarium

2017-06-13

Arbetslivets utmaningar - nationell arbetslivskonferens

Den nationella arbetslivskonferensen arrangeras för den tionde gången av Forum för arbetslivsfrågor, Falf, i år vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Temat är "Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden".

Tid: Den 13 till 15 juni 2017.

Mer information finns här.

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger