Sliprondellen avgas skadliga partiklar för lungorna

Slipskiva skadade rörläggarens lungor för livet

2012-05-16

En slipskiva gav rörläggaren Håkan Larsson livslånga arbetsskador. Arbets- och miljömedicinska kliniken i Lund visade på värmefrigjorda isocyanater som skadat lungorna. Resultatet blev att företaget 3M har slutat tillverka skivan, och en berättelse för Världsdagen för arbetsmiljö den 28 april i år.

– Det var ett rent detektivarbete från klinikens sida som gav en god förebyggande effekt, startar verksamhetschef Kristina Jakobsson berättelsen om slipskivan som skadade.

Håkan Larsson arbetade med rörsystemet i kulvertarna under Lunds Universitetssjukhus när skadan uppstod. Han putsade svetsfogarna och fick hosta och andnöd. Men ingen kunde ge honom svar på vad orsaken var.

Fast han anade det själv. Det enda som var förändrat i hans arbetssätt var de nya sliprondellerna, putsskivorna. Håkan Larsson fick genomgå en rad tester på Arbets- och Miljömedicin, AMM.

Putsskivan gav skador och är nu borttagenDen farliga putsskivan tillverkas inte längreDär visste man redan att det ämne, polyuretan, som företaget uppgav att det fanns i skivan, kan ge skador vid termisk nedbrytning genom att ”isocyanater” frigörs i värmen. Då kan luftvägarna skadas. Nytt var att slipningen medförde så hög värmeutveckling att AMM:s undersökning visade på att exponeringen för isocyanater var mer än tre gånger det gällande hygieniska nivågränsvärdet, och rejält över takgränsvärdet.

– Fyndet bör få flera konsekvenser, säger yrkeshygieniker Håkan Tinnerberg. Främst att man ska informera om att skumförsedda rondeller kan avge isocyanater på skadlig nivå. Men även att man skärper användningen av skyddsutrustning.

Den som slipar bör använda skyddsglasögon på grund av att rondellerna stänker vid användning. Rekommendationen är en

Vid putsning värmefrigjordes farliga partiklarSlipskivan gav lungproblem

 fläktassisterande övertrycksmask, som skyddar ansiktet och håller partiklarna borta.

– De som berörs måste även snarast genomgå medicinsk undersökning enligt föreskriften om härdplast, lägger överläkare Margareta

Littorin till.

Slutligen bör man kartlägga förekomsten av skumförstärkta slip- och putsskivor på marknaden, vilka tillverkarna är.

När de skadliga effekterna blev kända valde företaget 3M att sluta tillverka rondellen. Däremot vill man inte dra tillbaka de rondeller somfinns ute i arbetslivet, men 3M i Sverige har skickat ut information om hanteringen av dem. Eventuella skadestånd är uppe för förhandling.

Resultatet har gett Håkan Larsson en viss lättnad främst av att veta orsaken till sjukdomen, även om han aldrig blir kvitt lidandet. Han har blivit sjukpensionär på deltid, och han har fortsatta problem med sin lungsjukdom.

jonas klaw 27 november, 2012 - 16:16

blir det kontroll av alla som är exponerade måste vi få reda på nån stans typ byggnads. för den här sidan hittar nog inte många till.

torbjörn 3 december, 2012 - 16:35

Det var vi på Arbets- och miljömedicin i Lund som gjorde detta fynd. Vi rapporterade via de kanaler vi kunde för att sprida informationen, Arbetsmiljöverket, fackföreningar, arbetsgivarföreningar. De som arbetar med dessa slipskivor ska genomgå medicinsk undersökning enligt föreskriften om härdplaster. Om man använder andra slipskivor bör man försäkra sig om att detta problem inte uppkommer med de skivor som man använder. Då kan man använda sin företagshälsovård och deras arbetsmiljöingenjör.
 
Vänliga hälsningar
Håkan Tinnerberg, yrkeshygieniker

Vill du annonsera?

För priser mm maila Anna Holmgren

email: ana.holmgren@gmail.com

 

Kalendarium

2018-04-10

Seminarium om handeksem

Välkommen till ett seminarium om handeksem som anordnas av Hudkliniken och Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro i samverkan med Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) och Medicinska vetenskaper Örebro Universitet

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger