Yrke: Flygplanslastare

Flygplanslastare lastar och lossar bagage, post och frakt på rampen, det vill säga området på marken runt flygplanet. De sorterar också bagage till olika destinationer, jobbar med avvisning, med tjänster i samband med parkering av flygplan och underhåller rampfordon. På de större flygplatserna arbetar lastarna mest med ramptjänst, frakt och posthantering. På de mindre kan de utföra även andra servicearbeten. Flygplanslastarna är anställda av handlingbolag eller av flygplatsen direkt. De är organiserade i Transport. Till följd av det fysiskt tunga arbetet kan lastare få ländrygg-, knä- och axelbesvär. En stor del av arbetet sker i begränsade utrymmen inuti flygplanet och det tvingar lastarna att arbeta framåtböjda, huksittande eller knästående.
Det finns också hjälpmedel för flygplanslastarna.

Unik studie om flygplanslastares arbetsmiljö nu färdig

Forskningsprojektet om flygplanslastarnas arbetsmiljö är nu färdigt och
en slutrapport  är på väg. I den finns förutom resultaten en lång rad förslag till förbättringar.  Om de genomförs kan ett bra jobb bli ännu bättre. ”Visst är jobbet tungt och tufft, men också fritt”, menade en lastare, som deltog i slutseminariet.

Projekt gör flygplatser mindre giftiga

Bra miljö för flyganställda är även bra miljö för omgivande samhälle. Idag riskerar en halv miljon personers liv av bränslepartiklarna, anställda såväl som  grannar.

Ett EU-projekt ska förbättra för alla genom effektivare användning, minskade utsläpp och miljövänligare drivmedel på flygplatserna.

Frågan är om flygplatserna ställer upp på utmaningen.

Flygplanslastare får bättre arbetsmiljö i nytt projekt

Flygplanslastare arbetar med tunga lyft i trånga utrymmen
och i bullriga miljöer.  Rygg,
axlar och knän utsätts för hög belastning.  Själva arbetsplatsen – flygplanet – finns det liten
möjlighet att påverka.  Ett nytt
Afa-projekt ”Skadefria flygplanslastare” ska inventera arbetsmiljön
och föreslå förbättringar.