Samarbete frodas mellan Tomas Nyman, Charlotte Colling och Lena Glittersand

Högt i tak ger ett friskare Strömstad

Flexibla lösningar i samverkan med facken och privata företag, personligt ledarskap, friskvård och fokus på medarbetare har gjort Strömstad till en frisk kommun med färre sjukskrivna, och ett ökade välbefinnande bland de anställda.

Personalchef Tomas Nyman betonar ständiga uppföljningar för att hålla igång det goda arbetslivet.

 

En av de friska kommuner som ingår i studien Hälsa och framtid i kommuner och landsting är Strömstad, beläget högst uppe i Bohuslän alldeles på gränsen till Norge.I Strömstad var man år 2002 inte alls nöjd med läget.

Sjukskrivningstalet låg på 9 procent och många var långtidssjukskrivna. Tomas Nyman insåg att något måste göras.Han formulerade projektet ”Personalen i fokus”, som innehöll en rad insatser med årliga medarbetarenkäter som stöd. Det pågick under 2003-2005.

Blomstrande handel

För Strömstad handlade det om att släppa loss de friska krafterna hos medarbetarna genom samverkan med facken (Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunalarbetarförbundet, Naturvetarna, Skolledarna, Arkitekterna, AkademSSR).

Organisationen har öppnats för ökad kompetensutveckling och intern rörlighet, ökad insyn och delaktighet i beslut, flexibilitet i fråga om arbetstid och att få prova på jobb.

– Det goda med vårt läge nära Norge är att vi har en blomstrande handel och servicenäring, säger Tomas Nyman. Det ger personalen en chans att pröva på andra jobb, och vi är öppna för att de får tid att testa för att göra rätt val.

Personalnät

Man har skapat ett personalnätverk, en arbetsgivarring, tillsammans med åtta privata företag med mellan 7 och 300 anställda plus Arbetsförmedlingen. Det är ett av hjälpmedlen när personal inte orkar arbeta med samma insatser, eller behöver komma till en ny arbetsplats.

Där har man exempel på byten av tjänster från tunga äldreomsorgen till receptionen, från demensboendet till vanligt äldreboende, eller från affär och restaurang till kommunal tjänst.

En hälsoinsats var friskvårdsinspiratörer, med stöd åt kollegorna att komma loss med träning, god kost och sociala möten. Erbjudandet att bli friskvårdsinspiratör, som var en uppgift inom ordinarie tjänst med tjänstledigt för friskvården, gav 30 inspiratörer.

Mat och massage

Deras insatser blev främst promenader, men även matlagning och massage. Samtidigt erbjöd kommunen friskvård till de anställda i form av subventionerade besök på Badhuset, Friskis och Svettis samt på Primärvårdsgymmet. Först var det helt gratis, sedan fick man stå för en mindre del av insatsen.

– Det gav mer närvaro, eftersom man betalade själv, säger Tomas Nyman. Fler blev också kvar i aktiviteten.En föreläsningsserie berörde stresshantering/mental träning, kom igång/motivationsövning samt yoga. En rehabtrappa skapades för att klargöra insatserna bit för bit, och för att undvika inlåsning i sjukskrivning.

Högt i tak

– Vi arbetade fram den i samverkan med primärvården, företagshälsan, psykiatrin och försäkringskassan, säger Tomas Nyman. Den innebar insatser som gav stöd åt medarbetaren, med sista steget som ”stupstocken” där man hittade en slutgiltig lösning eventuellt i form av avslutad anställning.

Cheferna har utbildats i att bli en tillgång för sin personal. De ska vara tillgängliga, hålla högt i tak och tåla kritik, söka samverkan och svar hos sina underlydande, stödja kompetensutveckling och intern rörlighet mellan arbetsgrupperna.

Lärarfackets ordförande Maritha Johansson startade sitt engagemang med att efterlysa insatser för de bortglömda långtidssjuka eller föräldralediga bland personalen.

Kontakt viktig

– Det är ju viktigt att hålla kontakt under frånvaron, att vi på arbetsplatsen välkomnar dem, undrar hur det står till och om de vill ha något stöd, säger hon. Annars blir det svårare att komma tillbaka i jobbet.

De har fått stöd för den inställningen. Numera finns såväl inbjudan till personalfester som tätare stödjande kontakter. Man kan delta i promenader eller andra aktiviteter.

Facket arbetar även med en arbetsmiljöenkät för att upptäcka brister och behov i miljön. Det ger kunskap för det viktiga systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.

– Man kan inte åka alla Vasalopp med samma valla, det krävs ständiga förändringar för att vandra vidare mot en allt friskare arbetsplats, säger Caisa Olofsson, Lärarfackets huvudskyddsombud. Inflytande gör nytta och det vill vi förstärka.

– Ju friskare ens kollegor är, desto bättre kan jag hålla uppe min hälsa, fyller Maritha Johansson. Då slipper man slita med de sjukas uppgifter som trots allt måste göras.

Frisklediga dagar

Ett gott exempel på nyttan av samverkan är beslutet som togs när maginfluensan härjade nyss. Alla som var sjuka fick två extra lediga dagar som friska för att säkert bli kvitt smittan.

En insats som vänts från misstänksamhet om kontroll till positiv känsla av personligt stöd är tjänsten från MedHelp som man kan ringa upp när det behövs.

Det kan gälla allt från sjukvård till psykologiskt stöd och träningstips.

En annan hjälpreda är Falck HelpCare där man även kan få ekonomiskt och juridiskt stöd i form av samtalskontakt via telefon. Alla har rätt till fem fria samtal var i månaden per ärende.

Friskare

Effekterna av alla dessa insatser tillsammans är en friskare personal med sjunkande sjukskrivningstal, nu kring 4,5 procent, färre långtidssjuka, en personalrörlighet på sex procent, en ökad trivsel och alltfler som arbetar allt längre tid efter pensionen.

Resultaten presenteras löpande för alla arbetslag, och även mellan lagen, så att alla är väl informerade. Det sätter fokus på vad chefer och arbetstagare ska jobba med.

En del av insatserna har försvunnit med tiden, som friskvårdsinspiratörerna. Även projektledaren Jennie Jansson som inspirerade starkt till förändringarna har lämnat efter projekttiden. Nu tycker Tomas Nyman att det är läge att omstarta insatserna, för att ge nytt liv åt friskfaktorer och personalutveckling.

– Det är viktigt att ständig växa även om mycket av det vi byggt finns kvar och fungerar bra, säger han.

 

Torbjörn Uhlin