Författare: Karin Södergren

köpcentrum Butikskedjornas arbetsmiljöarbete ska synas i en ny studie. Foto: Boudhayan Bardhan / Unsplash

Butikskedjornas arbetsmiljö synas

Vad händer när en butiksanställd blir utsatt för hot eller får en belastningsskada? Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom handelns många kedjeföretag fungerar inte alltid optimalt. Hur det kan förbättras är ämnet för ett nystartat forskningsprojekt.

Kedjeföretag har blivit allt vanligare inom handeln och är nu den dominerande företagsformen inom dagligvaru- och detaljhandeln. Ramar och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet sätts ofta på huvudkontoret. Att få det att fungera genom hela organisationen ner till den lokala butiken kan vara en utmaning.

Cykelbud Vem är arbetstagare och vem är uppdragstagare? Det är frågan som domstolen ska ta ställning till. Foto: Georg Arthur Pflueger

Striden inledd om giggarnas arbetsmiljö

Är den som arbetar åt ett plattformsföretag arbetstagare eller uppdragstagare? Svaret avgör vem som är ansvarig för giggarnas arbetsmiljö, något som i dag är oklart. Men en anställning är
ingen garanti för en god arbetsmiljö, enligt forskaren Niklas Selberg.


Frågan om gigarbetares ställning på svensk arbetsmarknad har återigen hamnat i fokus sedan Arbetsmiljöverket i oktober i år beslutade att plattformsföretaget Taskrunner ska betraktas som arbetsgivare. Beslutet är ett led i en granskning av arbetsförhållandena inom gigekonomin – ett regeringsuppdrag som ska vara färdigt nästa år. Totalt ska ett 50-tal företag inspekteras.