Entreprenörer färdigställer en ny konverter för montering. Foto: SSAB Luleå

Vill hitta bra möten mellan människa och ny teknik


Forskaren Felix Lundmark vill utveckla bra möten mellan människan och den nyaste tekniken. Hans projekt handlar om att ta fram rekommendationer för framtidens arbete i kontrollrum och med underhåll. Projektet drivs vid SSAB Luleå där forskare från Luleå tekniska universitet genomför workshoppar och intervjuar chefer, anställda och entreprenörer.

Industrin har automatiserats mer och mer. Nästa steg i utvecklingen är när de olika systemen i industrin integreras och kommunicerar med varandra. Det brukar ingå i begreppet Industri 4.0.

– Syftet med vårt projekt på SSAB Luleå är att skapa förståelse för hur företaget kan möta och hantera denna revolution i industrin. Rent konkret vill vi diskutera hur SSAB kan forma sina arbetsplatser så att de blir attraktiva för alla, kvinnor och män, unga och äldre.

Det säger doktoranden Felix Lundmark, som är en av de forskare som genomför projektet. Han är civilingenjör med inriktning på teknisk design.

Projektet heter Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0. Problemen i vardagen på stålverket, till exempel riskfyllda och slitsamma arbeten, är forskarnas utgångspunkt för att ta fram idéer om framtidens arbetsplatser. De arbetar både med ljusa och mörka visioner av framtiden.

– Om det går åt fel håll med Industri 4.0 kommer fabrikerna mer och mer att fatta egna beslut. Då blir det problem, om människan hålls utanför besluten, säger Felix Lundmark.

Felix Lundmark, LTU Foto: Privat

Forskarnas mörka och ljusa visioner

I forskarnas mörka vision flyttas information, planering och kontroll över produktionen från dem som utför arbetet i stålverket till experter utanför verket.

– Det finns också en risk i den nya möjligheten att övervaka enskilda människors positioner, som man gör i vissa gruvor. Det kan funka även på ett stålverk. Men det ställer en integritetsfråga när ”storebror ser dig”.

Forskarnas positiva vision av arbetet i kontrollrummen är att ju mer av den nya tekniken som införs, desto mer kan arbetet bli likt nutida tjänstemannaarbeten och bli mindre riskfyllt.

– När systemen utvecklas så att mer data samlas in och mer information finns tillgänglig kan det användas för att planera bättre och därmed öka säkerheten, säger Felix Lundmark.

Det skulle kunna röra sig om en komponent som själv varnar att den håller på att gå sönder. Då kan underhållet planeras in i stället för att bli tidspressat.

– När det går att integrera planering och arbete med informationen om produktionen, kan man använda det till att öka säkerheten i stålverket, säger Felix Lundmark.

Han hoppas att IT-systemen i framtiden kan ge bättre information om vad man ska utföra så att ingen går ut i stålverket och hamnar i farliga situationer. Det kan vara till exempel om man gör underhåll bakom en maskin, arbetar på hög höjd eller lagar maskiner med rörliga delar.

Högre krav på entreprenörerna

I framtiden kan det finnas fler IT-hjälpmedel. AR-glasögon kan visa vad som behöver göras på plats, till exempel att byta lager i en pump. Och det finns VR-glasögon som kan användas för träning och lärande.

– I Finland har man på ett stålverk testat att öva med VR-glasögon inför underhållsarbete av en ugn. Då minskar riskerna, om man kan göra en genomgång i förväg, säger Felix Lundmark.

Entreprenörer utför en stor del av underhåll och installationer i ett stålverk.

– High-tech kan ställa högre krav på entreprenörerna. Men det kan också bli enklare att samordna deras arbete med de andra på stålverket, säger Felix Lundmark.

Projektet Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0 finansieras av Vinnova, SSAB och IF Metall och ska vara klart hösten 2022. Redan i sommar kommer en delrapport med visioner för framtidens arbete med underhåll, i kontrollrum och bland entreprenörerna.

Anna Holmgren

Länkar till Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0

Projektet ”Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0” vid Luleå tekniska universitet, LTU.

Arbete och organisation i framtidens digitaliserade industri, Felix Lundmark, LTU 2019.

Exjobb om underhållsarbetet i framtiden av Johanna Edlund och Per Hellström, LTU, 2019

Film på Youtube om underhållsarbetet i framtiden Missa inte den roliga filmen!

Examensarbete om kontrollrumsarbetet i framtiden av Erik Sundström, LTU 2019