Etikett: gruvbranschen

Säkerheten i gruvan gäller inte bara den fysiska arbetsmiljön. Det handlar också om hur människor kommunicerar risker till varandra, säger Magnus Nygren, forskare vid LTU. Foto: Fredrik Alm/ LKAB

I gruvan växer en ny säkerhetskultur fram

En allt större andel av arbetet i gruvbranschen, uppåt 40 procent, bedrivs numera av underleverantörer, inte av gruvföretagen själva. 2007 var skador bland entreprenörerna fyra gånger vanligare än bland de anställda i gruvbranschen. 2013 hade antalet skador bland entreprenörerna sjunkit ner till samma nivå som de anställdas, under tio fall per miljoner mantimmar.

– I gruvbranschen är den tekniska utvecklingen mer eller mindre konstant, den har inte stannat upp. Det som är nytt är att den organisatoriska frågan vuxit som område inom säkerhetsarbetet, säger Magnus Nygren , forskare på Luleå tekniska universitet.