Etikett: gravid

Studien av hur buller i arbetsmiljön kan påverka foster omfattar 1,4 miljoner barn. Foto: Melbia, Freeimages

Buller kan skada ofödda barns hörsel

När gravida kvinnor arbetar i mycket bullriga miljöer ökar risken för hörselskador hos barnet, visar Jenny Selanders forskning. Studien omfattar över en miljon barn under tjugo års tid.