Ulf Ericsson, Lunds universitet, tycker att vi behöver skapa nya gränser mellan arbete och fritid, även om arbetet sker hemma.

”Social isolering största risken”

Ulf Ericsson, lektor i arbetsorganisationspsykologi vid Lunds universitet, har nyligen publicerat en studie om att ”mellanrummen” i vårt moderna arbetsliv minskar, vilket ger oss mindre tid för återhämtning.

Utifrån din forskning, vilka är de tydligaste arbetsmiljöriskerna med allt hemarbete som vi gör under corona?

– Social isolering. Att vi inte kan mötas ”på riktigt”. Det finns såklart också risker med att gränserna mellan arbete och hem helt försvinner. Det är inte enkelt att själv skapa nya gränser, men det måste vi nog. Vardagens olika ”mellanrum” försvinner lätt i den rådande situationen.

Vad är ditt bästa tips för att klara corona-distansarbetet bättre?

– När det ges möjlighet, bryt av och gör något annat. Ta pauser. Är ni fler hemma samtidigt, ät lunch tillsammans, ta en gemensam promenad. Fika digitalt med kollegor.

Vilka fördelar ser du med corona-hemarbetet?

– Ökad frihet, större möjlighet att planera och organisera det egna arbetet, och skapa en bättre balans mellan arbete och övrigt liv.

Vad gör du själv för att klara av det hela med balans?

– Som förälder till barn som är sex och sju år, har tidigare stressmoment som lämning och hämtning suddats ut. Bara detta har gjort mycket för balansen. Lunchen har blivit mycket viktigare för mig. Jag har och min fru har både kunnat äta tillsammans och ta en gemensam promenad, vilket har känts lyxigt.  

Enikö Arnell-Szurkos

Fakta

Läs mer om Ulf Ericssons nya forskning, om mellanrum och återhämtning i arbetslivet, i tidskriften ”Arbetsliv i omvandling”.