Projektet riktar sig till svetsare, byggnadsarbetare och andra som behöver skydda sig mot luftföroreningar på arbetet. Foto: Anna Holmgren

Orakade svetsare utsätts för svetsrök

Andningsskydd ska användas på rätt sätt. Det är syftet med projektet ”Hur gör man egentligen? Webbinformation för rätt användning av andningsskydd”. Projektet bedrivs vid Svenska Miljöinstitutet IVL och riktar sig till svetsare, byggnadsarbetare och andra som behöver skydda sig mot luftföroreningar på arbetet.

 

Trots att alla vet att svetsrök är giftig är det ofta svårt att få svetsare att använda andningsskydd.

– Arbetsledare vi intervjuat säger att de inte får sina gubbar att använda skyddet, säger Per Fjällström, kemist och projektledare.

Svetsarna känner inte på en gång att de mår dåligt, utan märker kanske bara att de snyter sig lite svart efter jobbet. Då är det svårt att motivera skyddet.

Personligt utprovade skydd

IVL-projektet siktar på att utbilda svetsarna och vill också höja statusen på andningsskyddet bland svetsarna.

– Har man egen utrustning som är personligen utprovad tror att vi fler vill använda masken, säger Per Fjällström.

Projektet riktar sig till de yrken som använder andningsskydd, till exempel svetsare och byggnadsarbetare.

Svetsrök

Upprinnelsen till projektet är ett tidigare IVL-projekt, ”Effektivare åtgärder mot exponering för svetsrök”. Där intervjuade forskarna chefer och användare. Forskarna har också testat och mätt hur effektiva olika andningsskydd är.

– Den modell som funkar för en person kanske inte alls funkar för en annan, säger Per Fjällström.

– Vi kom fram till att det var olika exponering för svetsrök oavsett vilket skydd som användes.

– Vi drog slutsatsen att det var inget större fel på skydden, det var handhavandet som brast, säger han.

Ingen skäggstubb

Ett vanligt fel är till exempel att svetsarna är orakade. Vissa masker kräver att det sluter tätt mellan ansikte och mask.

– Då får det inte finnas skäggstubb, säger Per Fjellström.

Med ett skydd som bygger på övertryck är det inte lika viktigt att masken sitter helt tätt. Men en del svetsare tycker ändå att masken sitter i vägen och tar bort en del av den. Då slutar skyddet att fungera.

Det visade sig också att det finns dåliga kunskaper om andningsskydden både hos inköpare och användare av skydden.

Webb-sida för svetsare

Projektet ska leda fram till en webb-sida som ska visa hur andningsskyddet ska hanteras vid olika arbetsmoment. Det kommer att finnas handledarmaterial, checklistor för arbetsledare och chefer.

I projektet medverkar parterna på arbetsmarknaden, tillverkare av andningsskydd och yrkesutbildningar. Projektet ingår i det treåriga forskningsprogrammet Från Ord till Handling som finansieras av AFA försäkring.