EU-kampanj för samverkan om arbetshälsa

Europeiska arbetsmiljöbyrån har startat en ny tvåårskampanj: ”Samverkan för att förebygga”.

Den ska leda till minskad ohälsa och färre skador på arbetsplatser i Europa, genom ökad delaktig bland anställda och hälsoaktivt ledarskap.

 

Även om europeiska arbetsplatser har blivit säkrare och hälsosammare, inträffar årligen 6,9 miljoner arbetsplatsolyckor och miljontals arbetsrelaterade sjukdomar.

Priset för detta är ofattbara 490 miljarder euro per år, mer än hälften av EU:s räddningsfond för finanskrisen.

Så det handlar om stora pengar, men även mycket mänskligt lidande, förklarar arbetsmiljöbyrån.Lásló Andor är EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Han pekar på betydelsen av en god arbetsmiljö för att EU:s mål om aktivt åldrande, temat för Europeiska året 2012, ska kunna bli verklighet.

– En god arbetsmiljö ger även fördelar med minskade kostnader av färre olyckor, mer medvetna anställda som är mer produktiva med lägre frånvaro och personalomsättning, säger han.– Bästa resultatet får man om anställda och chefer samarbetar, tillägger Christa Sedlatschek, direktör för arbetsmiljöbyrån. Därför är fokus på att cheferna engagerar sig aktivt och att de anställda med företrädare söker samarbete med cheferna.

Forskning visar, enligt arbetsmiljöbyrån, att gott ledarskap och arbetstagarmedverkan är avgörande för ett framgångsrikt hälso- och säkerhetsarbete. Då är det tio gånger mer sannolikt att företag har dokumenterad arbetsmiljöpolicy.

Kampanjen fortgår under två år och avslutas i november 2013 med ett sammanfattande toppmöte om Ett hälsosamt arbetsliv.

 

Torbjörn Uhlin

 

Läs mer om kampanjen och följ den på nätplatsen www.healthy-workplaces.eu