Marcus Andersson, Tobias Lekberg Marcus Andersson och Tobias Lekberg, Leksands gymnasium. har deltagit i Spets-projektet. Foto: Eva Ekelöf

”Eleverna måste lära sig att förutse risker innan något händer”

Gymnasieelever på praktiska linjer får lära sig att använda personlig skyddsutrustning, men ingenting om systematiskt arbetsmiljöarbete och hur man ska tänka för att undvika risker. Det är en brist, menar Ing-Marie Andersson, professor vid Dalarnas högskola.

Forskningsprojektet som hon leder handlar om betydelsen av arbetsmiljöutbildning i gymnasieskolan och är finansierat av AFA Försäkring.

– Arbetsskadorna ökar i de yngsta grupperna på arbetsplatserna. Hur ser gymnasieskolornas arbetsmiljöutbildning ut? Det har vi undersökt, berättar hon.

Trä-, industri-, restaurang- och transportprogrammen ingår i undersökningen. Elever i avgångskurserna har fått svara på frågor om vad de kan om arbetsmiljöfrågor, inför inträdet i arbetslivet.

Också lärare och rektorer ingår i undersökningen, som ska leda till återkoppling och slutsatser i en handlingsplan för skolorna

– Det vi har sett är att eleverna lär sig mycket om hur de ska skydda sig, framför allt mot olycksrisken, men de lär sig ingenting om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Systematiken saknas, säger Ing-Marie Andersson.

Ing-Marie Andersson

Ing-Marie Andersson. Foto: Eva Ekelöf

Hon anser att skolan inte tänker långsiktigt om hur man ska undvika problem och minimera risker. Det borde den göra, det är utbildningens ansvar.

– I skolan måste man lära sig ett sätt att tänka för att eliminera risker. Den sista åtgärden är att använda personligt skydd.

Den instruktion eleven får på arbetsplatsen när han eller hon kommer ut på praktik varierar. Somliga handledare tar upp risker, andra inte.

– Det finns inget riktigt introduktionsprogram. Men de som har ansvar på arbetsplatsen måste reda ut vad man kan göra tillsammans med eleven för att arbetsmiljön ska bli bra. Inte bara sätta på ett skydd och ta hand om skador, säger Ing-Marie Andersson.

 

Sten- och trädamm

Hon har också varit ledare för ett annat AFA-finansierat projekt, Spets-projektet, som nu är avslutat. I projektet har man använt en metod, Pimex, som går ut på att forskarna filmar olika arbetsmoment samtidigt som exponeringen för luftföroreningar blir synlig i en dator med hjälp av kurvor. Då blir det väldigt tydligt vilka arbetsmoment som dammar och medför risker och hur viktiga bra utsug är. Nu finns en rad filmer med kommentarer och information på nätet att ta del av. Detta resultat ska spridas på så många sätt som möjligt.

– Viktigast är att skolor och utbildningar tar del av informationen. Vi har träffat både lärare och regionala skyddsombud inom träfacket GS-facket, och även inom stenindustrin, för att demonstrera hur de kan använda metoden. Så nu hoppas vi den sprids vidare, säger Ing-Marie Andersson.

 

Mer information: du.se/pimexfilm