Rökare Rökvanor hade mindre betydelse för om smärtor påverkar jobbet. Foto: Andrea Dibitonto

De med tyngst arbete har minst möjligheter

Ett forskningsprojekt om äldre arbetskraft har startat en intensiv debatt i Danmark om hur alla ska orka jobba längre. Resultaten, som presenteras fortlöpande på en egen hemsida, har fått stor spridning och upprört och förvånat.

Vad är det som avgör om en anställd fortsätter att arbeta eller går i för tidig pension?

Det här studerar forskare i Danmark, de så kallade push-stay-faktorerna.

Liksom i andra länder behöver fler jobba längre. Lars Andersen, professor vid NFA, det danska nationella forskningscentret för arbetsmiljö, leder projektet, som startade 2017 och fortsätter till 2020.

Han hoppas ta fram ny kunskap och även stimulera till debatt i Danmark.

Många arbetar hårt

Forskarna studerar 13 000 personer som är 50 år eller äldre och som arbetar. Dessutom ingår mindre grupper som är arbetslösa, förtidspensionerade eller på så kallad efterlön, en konstruktion som nu håller på att fasas ut i Danmark. Efterlön är en frivillig pensionsform som är populär, men också dyr.

Lars Andersen. Foto: NFA

Studien har visat att de med hårt fysiskt arbete mår sämre och har sämre villkor. I Danmark har en tredjedel av arbetsstyrkan fysiskt krävande arbete, enligt NFA.

– Vi kan se i undersökningen att de som har hårt fysiskt arbete upplever mer smärtor. Många tror att alla sitter framför datorer nu för tiden, men så är det inte. Det är förvånande många som har hårt fysiskt arbete, säger Lars Andersen. 

Cirka hälften av de tillfrågade med hårt fysiskt arbete har smärtor varje vecka. De behöver få arbeta kortare och mer flexibelt, men studien visar att de som har störst behov hade minst möjligheter till anpassning.

– De med stillasittande arbete upplever större möjligheter till flexibilitet och anpassning. Det är en utmaning för samhället, menar han.  

Röka och dricka

Man frågade också de som arbetade om de kunde tänka sig att arbeta efter pensionen. Idag är pensionsåldern i Danmark 65,5 år och den kommer att fortsätta höjas till över 70 års ålder.

Viljan att fortsätta påverkas av flera olika mekanismer. De med fysiskt krävande arbete kunde tänka sig att stanna kvar om arbetet inte var så tungt och hälsan var bättre. De stillasittande stannade gärna längre om de fick fler lediga dagar och längre semester, utan att ekonomin påverkades alltför mycket, visade resultatet.

Beror dålig hälsa på att de som har krävande arbete röker och dricker för mycket? Detta påstods i debatten. Livsstilen har betydelse för hälsan, javisst, men resultatet visade att livsstilen har mindre betydelse för om smärtor påverkar jobbet.

– De som dricker mest var de som har stillasittande arbete. Det var också en överraskning, säger Lars Andersen. 

Var tionde som arbetade med hårt arbete hade hälften av sin arbetsförmåga kvar eller ingen arbetsförmåga alls, enligt undersökningen. När det handlade om att lämna arbetsmarknaden i förtid var det också bland dessa arbetstagare som den förväntningen var störst. 

Allt på hemsidan

Projektet har en hemsida där alla resultat presenteras efter hand som de blir klara. Det har skapat en livlig debatt i Danmark, i press, radio och tv.

– Vi får mycket publicitet. Vi skriver också vetenskapliga artiklar, men det tar ett eller två år innan de publiceras.

Eva Ekelöf

Fler resultat finns på projektets hemsida: http://www.seniorarbejdsliv.dk