”Tillverkare har ett jätteansvar att optimera sina maskiner”

Hilti är en av de maskintillverkare som arbetar med vibrationsreducerande teknik.

Isabella Lantz. Foto: Anders Ebefeldt/Studio E

Det finns tre olika tekniker för att minska på vibrationerna, berättar Isabella Lantz som är företagets produktchef för arbetsmiljöutbildning. Det finns stötdämpande handtag som är frånkopplade från den vibrerande maskindelen, inkapsling av motorn som motverkar att vibrationer sprids till chassit och en teknik med en inbyggd motvikt som jämnar ut en del av vibrationerna.
– Tillverkare har ett jätteansvar att optimera maskinerna, konstaterar Isabella Lantz.
Eftersom också implementering och användning av maskinerna inverkar på vibrationsvärdet satsar bolaget på att informera och utbilda användarna.
– Vi utbildar till exempel i tidiga symtom, åtgärder för att minska exponer ingen, hur maskinen ska användas rätt och betydelsen av att arbeta med torra och varma händer, säger hon.
Hon varnar ändå för att stirra sig blind på endast vibrationsvärdet. Det behöver sättas i relation till maskinens prestanda, eftersom det inverkar på exponeringen. Hon påpekar att också maskinens ålder, vilket skick den är i och hur den är servad har betydelse för hur mycket den vibrerar.

Jonna Söderqvist