Etikett: styrele

Mångkultur blir lätt kaotiskt när det saknas mål med den, säger Timurs Umans Foto: Torbjörn Uhlin

Mångfald med mening är lönsamt

Mångkultur i ledningsgrupp och styrelse ger i sig inte någon fördel, utan tvärtom blir det ofta sämre resultat. Men med en gemensam vision kring mångfalden blir effekten ökad lönsamhet och bättre arbetsmiljö, visar Timurs Umans i en unik forskning.