Etikett: mångfald

Mångkultur blir lätt kaotiskt när det saknas mål med den, säger Timurs Umans Foto: Torbjörn Uhlin

Mångfald med mening är lönsamt

Mångkultur i ledningsgrupp och styrelse ger i sig inte någon fördel, utan tvärtom blir det ofta sämre resultat. Men med en gemensam vision kring mångfalden blir effekten ökad lönsamhet och bättre arbetsmiljö, visar Timurs Umans i en unik forskning.

Högre kreativitet och lägre sjukfrånvaro med rörelse på jobbet

– Jag vill att vi ska vara landets mest kreativa, smarta och samarbetsinriktade arkitekter. Samtidigt lever vi i en värld med väldigt korta och ständiga deadlines, säger Johan Norén, vd på Kanozi arkitekter. För att hitta balansen får de anställda flera möjligheter att träna varje vecka. Men det handlar också om flexibla arbetstider, mångfald och hjälp att sätta gränser.