Etikett: Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet

Arbetsmiljöforskningen når inte ut till dem som behöver resultaten

I sin sista rapport har Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet undersökt behovet av ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljön. Slutsatsen blir att arbetsmiljöforskningen är ineffektiv eftersom resultaten inte når ut. Behovet av ett sådant centrum är därför stort.