Lastning är ett tungt och besvärligt arbete. Foto: Eva Ekelöf

Mer pengar till flygplanslastarna

AFA Försäkring har gett en miljon kronor till ett fortsättningsprojekt om flygplanslastarnas arbetsmiljö. Forskare har tillsammans med parterna undersökt arbetsmiljön ur en rad olika aspekter. Resultatet har blivit en katalog av förbättringsförslag. Nu ska dessa införas.

 

Forskningsprojektet om flygplanslastarnas arbetsmiljö är nu avslutat. Slutrapporten är klar och den innehåller en lång rad förslag till förbättringar och åtgärder. För att genomföra dessa förslag har gruppen fått ytterligare en miljon kronor från AFA försäkring.

Det finns en rad artiklar här på hemsidan som beskriver problemen i flygplanslastarnas arbetsmiljö, hur forskningsarbetet har gått till och vad resultatet har visat, bland annat hur viktiga hjälpmedlen är i arbetet. Också en del av de förslag som finns i slutrapporten har vi skrivit om. De handlar om utbildning, tekniska hjälpmedel, arbetsinnehåll och säkerhet och risk. Själva slutrapporten är ännu inte offentlig, men vi återkommer till den.

I det nya projektet ska man alltså arbeta med att genomföra förslagen. Forskare från Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle följer arbetet för att undersöka förändringsprocessen och vilka resultat förbättringarna får.