Farida Rasulzada har samband mellan kreativ och hälsosam organisation Foto: Torbjörn Uhlin

Kreativa arbetsplatser är hälsosamma

Anställda som arbetar på en kreativ arbetsplats upplever mindre stress och bättre hälsa. Ju mer kreativt det är, desto bättre är arbetsmiljön.

Där finns tydliga samband, visar Farida Rasulzada i sin forskning.

 

Känt är att kreativitet och innovationer bidrar till ekonomisk tillväxt. Lektor Farida Rasulzada vid Institutet för psykologi, Lunds universitet, har visat att effekten även blir bättre arbetsklimat och friskare personal.

Alla människor är kreativa till sin natur. Men alla får inte utlopp för denna egenskap på sitt arbete, och det kan ge problem för både den anställde och arbetsplatsen. I sin studie visar hon att motsatsen gäller:

Kreativa arbetsplatser erbjuder hälsa och arbetsglädje.Farida Rasulzada har gjort ett hundratal chefsstudier på många arbetsplatser, såväl på stora och små kommunala enheter som på högteknologiska företag, försäkringsbolag, reklambyråer och andra verksamheter.

Skapa mogenhet

Ett kreativt företag eller verksamhet välkomnar nya idéer, ger finansiellt stöd och personlig uppmuntran till utvecklingsarbete, tillåter misslyckanden och bryr sig om medarbetarnas sociala situation.

Viktigt är att ange mål och sätta motiverade gränser, men även omsätta idéerna i verkliga produkter eller nya metoder.Det handlar om balans mellan frihet och kontroll, att skapa en mogenhet. För mycket frihet ger ofta alldeles för många bollar att hålla i luften, vilket försämrar kreativiteten. Tydlighet är viktigt, men inte för mycket för då begränsar man kreativiteten.

– Man ska tydligt se mål och visioner, och där kunna ta sin egen väg, säger Farida Rasulzada. En engagerad vägledande chef är viktig, denne ska vara närvarande och kunna delegera kreativitet.

Alla organisationer hittar sin egen väg, det finns inga recept på kreativa arbetsplatser.Riktigt kreativa chefer lyssnar på sina kunder och medarbetare, även de jobbiga för att de kan ge bränsle åt arbetets utveckling.Typiskt för en kreativ arbetsplats är att personalen vågar misslyckas, och att det är många mötesplatser mellan olika kompetenser.

 

Släpp loss humorn

– Det ska även finnas mycket humor, och vara nära till skratt, säger Farida med ett leende. Humor bygger hälsa, se bara på sjukhusmiljöerna där glädje kan avlasta det känslotunga arbetet.Det ska finnas en lekfullhet, att få testa nya idéer. Och gott om tid för testen, tid för att utvärdera och reflektera. Sådant skapar engagemang och motivation.

Ju fler olika erfarenhet som möts, desto bättre kreativitet.

– Mångfald har ett centralt värde, säger hon. Men det handlar inte bara om att rekrytera utan även att träna samarbete, för att komma överens utifrån sina olika värden.

Forskningen visar entydigt att kreativa arbetsplatser är mer hälsosamma. Det höjer engagemanget och motivationen, fler blir glada och optimistiska och lyckliga. Detta gäller i alla branscher.

– På en sådan arbetsplats mår personalen bättre, har roligare på jobbet, trivs med varandra och känner förtroende, säger Farida Rasulzada. Effekten blir minskad stress och ökat välbefinnande genom färre sömnstörningar, oro, irritation och andra stressrelaterade symptom. Man lär sig även att hantera stressiga arbetsmoment, och prata om det.Minskad sjukfrånvaro ökar lönsamheten, både med mindre kostnader och högre produktivitet med bättre kvalitet.

– Jag brinner själv för det skapande arbetet, och att det ska gälla varenda en på arbetsplatsen. Tyvärr har dagens arbetsplatser ofta hög arbetsbelastning och brist på resurser som tid, säger Farida Rasulzada.Andra viktiga faktorer för att kreativiteten ska växa är trygghet och respekt för alla som lika viktiga på arbetsplatsen. ”Det är som mat och vatten, av basalt värde”.

Kannibalisk motväxt

Kreativ växt motverkas också, bland annat av en destruktiv kannibalism, där man stjäl andras idéer och dödar deras engagemang. Allt för att växa själv på bekostnad av andra, inte tillsammans.Ett sätt att sabotera kreativ växt är påminnelser om finansiell skärpning och ”att inte uppfinna hjulet igen”, alltså att misslyckanden inte accepteras.

Sedan finns det Jantelagen som hindrar folk att ta initiativ och testa nytt. Där måste ledningen ge sitt fulla stöd och belöna förslag, menar Farida Rasulzada.

– Ledarskap som skapar barriärer tar snabbt död på kreativiteten. Ett exempel är att låta interna enheter fakturera varandra. Det försvårar samarbetet och blir förödande för organisationens kreativitet. Det är ju i mötena som den växer.

– Ledningen måste en kreativ förebild, som vågar ta nya initiativ och tillåter nya arbetsmetoder. Den bör söka en mångfaldig mix av anställda och förstå vikten av god kommunikation.

Ett resultat av Farida Resulzadas forskning är att ju mer man upplever organisationsklimatet som kreativt och ledarskapet som relationsorienterat, desto mindre stress känner man av som anställd.

– Varför inte starta en kreativitetsrörelse på arbetsplatsen, föreslår hon. Att alla får ta initiativ till vad som helst när som helst, och att ledningen uttalar vikten av detta.Kreativiteten ska inte bara gälla produktionen och det dagliga arbetet. Den ska även få blomma vad gäller affärsplaner, strategier, marknadsförning, försäljning. Och det bör finnas en administrativ kreativitet, att rutiner utvecklas för att effektiva affärsstrategier.

– Det får inte bli så att vissa delar av en arbetsplats klassas som kreativa, utan alla på en arbetsplats borde omfattas av det kreativa arbetet. Det är fullt möjligt i alla lägen och beror mycket på ledningens inställning. Det är ledningen som sätter den kreativa agendan.

Kreativiteten ger en klart förbättrad arbetsmiljö, genom att arbetet blir öppnare och söker nya vägar som ska vara mindre slitsamma. Det har visat sig att en stor del av kvalitativa brister beror på avsaknad av motivation, vilket även ger en ökad kostnad för företaget.

 

Torbjörn Uhlin

Testa din arbetsplats

Nedan finns en test med 10 frågor för att mäta organisationens kreativa potential. Så det är bara att kolla hur läget är på din arbetsplats.Du kan ladda ner den här:  http://farida.se/kreativt_test_Farida.pdf