Effektiva metoder och kunniga kunder målet med ny professur i företagshälsa

En företagshälsovård som arbetar med forskningsbaserade metoder, kunniga kunder som inser vikten av ett förebyggande arbete och därtill en miljö där forskningen om företagshälsovård fortsätter. Så ser Irene Jensen visionen av sitt arbete i den nya professuren. I Fas satsning på företagshälsovård ingår en ny professur och den tjänsten har Irene Jensen, Karolinska institutet, fått. Hon och hennes medarbetare ska utveckla och utvärdera kostnadseffektiva metoder för att främja arbetsförmåga, hälsa och produktivitet.  De ska också forska om hur man på bästa och mest effektiva sätt kan föra ut dessa metoder inom företagshälsovården, så kallad implementeringsforskning. Programanslaget är två miljoner om året i tre år och efter rapport till Fas i ytterligare tre år, totalt 12 miljoner kronor. Irene Jensen forskar redan om liknande frågor, både inom den vanliga hälsovården och inom företagshälsovården. Hennes avhandling handlade om olika behandlings- och rehabiliteringsmetoder vid ryggbesvär. – Sedan tio år tillbaka forskar jag också om vad man kan göra på arbetsplatsen. Det är ett bredare synsätt, säger hon. Före nysatsningen har det nästan inte funnits någon forskning om att utveckla och testa metoder för företagshälsovården och om att föra ut den nya kunskapen, så att den kommer till användning. Det finns till exempel inte evidensbaserade metoder för att komma in tidigt på arbetsplatsen i ett förebyggande arbete.

Relation till kund

Irene Jensen anser att företagshälsovården idag ligger efter, både när det gäller att utveckla nya metoder och att arbeta enligt dem. Därför behövs forskningen. De nya metoderna, som är baserade på forskningsrön och erfarenhet, ska alltså ingå i företagshälsovårdens dagliga vardag och därigenom förbättra kvaliteten och effektiviteten. Ett annat område är att undersöka kundrelationer och vilken betydelse som till exempel avtalen har. Har det betydelse om en anställd får gå till företagshälsovården utan att fråga chefen om lov först? Vad betyder det för ohälsan i företaget? – Vi kommer att forska på många olika nivåer, berättar Irene Jensen. Nästa steg blir att bygga upp stöd för företagshälsovården så att den verkligen använder de nya, evidensbaserade metoderna på ett effektivt sätt. För kunden blir det möjligt att tydligt se värdet av att investera i en företagshälsovård. Hon vill också, tillsammans med andra forskare, bygga upp en paraplyorganisation för den forskning om företagshälsovård, som nu genomförs på flera håll i Sverige, för att samordna arbetet och stärka kraften i satsningen. – Vi vill knyta ihop forskning och praktik och har redan etablerat ett samarbete med några stora leverantörer av företagshälsovård.

Effektivt och strategiskt

Ett forum, där företagshälsovården ingår, ska definiera behov av forskning och enskilda företag ska ingå i konkreta forskningsprojekt. En vision är att företagshälsovården i framtiden konkurrerar om hur bra man är på att använda effektiva metoder, inte genom att utveckla egna metoder och hålla dem hemliga, som sker idag. – Företagshälsovården ska bli som vanlig vård. Alla använder samma metoder och erbjuder paket med olika kvalitet. En annan vision är att kunden efterfrågar tjänsterna på ett mer kunnigt sätt och att företagshälsovården används strategiskt i företaget, när man kunnat visa på kostnadseffektivitet i de metoder som används. Efter sex år, när projektet är slut, finns en ny forskningsmiljö för fortsatt forskning om företagshälsovården.