MTA minskar mängden vibrerande verktyg. Ulrika Lejdström och Andreas Östling med de båda skruvdragarna som är tänka att ersätta slagskruvdragaren. Foto Anders Andersson

De tog bort de värst vibrerande verktygen

MTA Bygg och Anläggning har tagit krafttag för att minska de anställdas exponering för vibrationer. Företaget har tagit bort de mest vibrerande verktygen från den personliga utrustningen och utbildat
alla anställda om vibrationer. Det har gett resultat.

Slagskruvdragaren, tigersågen och sticksågen fick ryka från arbetarnas personliga verktygs lådor förra året.

– De tre verktygen har visat sig ha högst vibrationer. Vi tog bort de verktyg som är sämst, säger huvudskyddsombud och snickare Andreas Östling på MTA Bygg och Anläggning.
Numera finns verktygen att hyra in genom företagets eget maskinförråd, men endast vid de jobb där de verkligen är väsentliga.

Byggjobbare drabbas mest

MTA Bygg och Anläggning bygger bland annat bostäder och fabriksbyggnader. På anlägg
ningssidan anlägger företaget vägar, drar vatten och avlopp med mera. På företaget, som finns i Skåne och Halland, jobbar drygt 300 personer.
Byggarbetare hör till de yrken som drabbas mest av vibrationsskador. MTA Bygg och Anläggning att satsa på att få ner de anställdas exponering. Inför varje jobb planerar platsledningen, alltså plats eller produktionschef, arbetsledare och byggarbetsmiljösamordnare, tillsammans med dem som ska utföra arbetet, vilka verktyg som behövs vid olika arbetsmoment.
– Vi vill ge arbetarna de bästa och rätta verktygen till rätt jobb, säger huvudskyddsombud Andreas Östling.

Värsta maskinerna mest populära

Martin Andersson sågar gips med tigersåg. Foto: Anders Andersson.

Tidigare användes de mer vibrerande, och därmed mer skadliga verktygen, slentrianmässigt som allroundverktyg. Till exempel har slagskruvdragaren varit ett populärt verktyg bland snickarna, även när verktyg som är mer skonsamma för händer och armar funnits tillgängliga, enligt Andreas Östling.
Genom att göra de mest vibrerande verktygen mer svårtillgängliga, strävar företaget efter att ta bort källan till vibrationer.
Beslutet, som togs för arbetarnas hälsas bästa, var ändå inte helt populärt.
– I början förekom det en del knorr, men man vänjer sig, säger Andreas Östling.
Ulrika Lejdström är arbetsmiljöansvarig på företaget och leder arbetet med att förebygga vibrationsskador.
– Vi styr möjligheten att arbeta med rätt slags maskiner, så att inga ”ska bara”moment uppstår med vibrerande verktyg när det finns skonsammare, säger hon.

Ökad kunskap minskar vibrationer

Företaget har också arbetat med att öka med vetenheten och kunskapen kring maskinval och vibrationer.
Redan innan fjolårets satsning hade företaget länge arbetat med att ta fram mallar och stöddokument för att minska vibrationerna, och riskbedömningar gjordes. Arbetsledningen utbildades. Arbetsrotation förespråkades. Men arbetet föll inte ut riktigt som tänkt, konsta terar Ulrika Lejdström. Det var svårt att nå ut med budskapet kring farorna och riskerna med vibrationer, och att få arbetarna att använda snällare maskiner.
– Man förstår att man skadar sig om man trillar ner för en kant. Att jobba en lång stund med en vibrerande maskin är inte en direkt fara på samma sätt, utan skadorna kommer smygande, säger Ulrika Lejdström.
Därför lyftes frågan förra året och flera sats ningar gjordes.
– Vi insåg att vi behöver få en större förståelse bland de anställda kring varför vi gör arbetet med att minska vibrationerna och sprida kunskap om dem, säger Ulrika Lejdström.
Utöver att de mest vibrerande maskinerna togs bort från verktygslådan, ordnade företaget en vibrationsutbildning för alla yrkesarbetare och platsledningen. Under utbildningen fick persona len lära sig om de olika maskinernas vibrationsvärde och hur de används på rätt sätt, till exempel hur man håller i maskinen.

Många faktorer spelar in

Utbildningen genomfördes tillsammans med en arbetsmiljöutbildare från maskintillverkaren Hilti som jobbar med teknik för vibrationsdämpande verktyg. Även om maskinens vibrationsvärde är känt, konstaterar Andreas Östling att många faktorer spelar in.
– Om vi arbetar ute och har kalla och blöta händer kan man få ännu mer symtom av vibra tionerna.
Också andra faktorer har betydelse för hur skadliga vibrationerna är. Till exempel kan tobaksrökning och stress förvärra effekten av vibrationer, har forskning visat.
Också på MTA Bygg och Anläggning finns arbetare som fått problem på grund av vibrtionsskador.
– Nästan alla i byggbranschen känner någon som har skadat sig och opererat händerna, konstaterar Andreas Östling.

Ser ständigt över verktygslådan

Johan Friberg, maskin- och lagerchef i samtal med Ulrika Lejdström. Foto: Anders Andersson.

Ulrika Lejdström påpekar att det är svårt att veta om skadorna uppstått under arbete på företaget eller tidigare.
– Oavsett om skadan uppstått här eller någon annanstans gör vi vad vi kan för att arbetsanpassa.
På MTA Bygg och Anläggning kan det till exempel handla om att se över den personliga verktygslådan ytterligare, med verktyg som är ännu snällare mot händerna och armarna, eller att personen inte utför vissa arbetsmoment alls.
Genom företagshälsovården utförs de medicinska kontroller som är lagstadgade, och de som har känningar i händer eller armar får gå på ytterligare medicinska kontroller vid behov.
På MTA Bygg och Anläggning har de förebyggande åtgärderna börjat ge resultat. Satningarna har ökat både kunskapen om vilken betydelse maskinvalet har och medvetenheten om riskerna med vibrationer, konstaterar både Andreas Östling och Ulrika Lejdström.
– Vi får samtal från snickarna som frågar hur länge det är okej att köra med olika maskiner, så vi har skapat en dialog kring det här, säger Ulrika Lejdström.
– Det är viktigt att frågan lyfts och hålls levande hela tiden, säger Andreas Östling.
Målsättningen är att inga skador smyger sig på.

Jonna Söderqvist