Gummiasfalt är miljövänligt, men skapar risker för arbetsmiljön

Gummiasfalt: Bra för miljön, men sämre för arbetsmiljön

2012-01-03

Gummiasfalt sänker bullret och används flitigt i storstäderna. Men blandningen ger skadliga ämnen för vägarbetarnas luftvägar. Hur illa det är ska Arbets- och miljömedicin i Lund ta reda på.Framtidens tysta beläggning består av gummi i asfalt, och det ger en miljöeffekt för att gummit kommer från återvunna bildäck. I EU-projektet Persuade samarbetar Vägtrafikinstitutet med tolv olika europeiska forskningsinstitut för att utveckla beläggning som minskar buller.

Sämre hälsa

I Sverige testas materialet framför allt i Mälardalen och södra Sverige, där bullret ställer till mest problem. Men det goda har något dåligt med sig. Det poroelastiska materialet är mjukare, mer poröst och dämpar bullret bättre. Det avger även polyaromatiska kolväten (PAH) på betydligt högre nivå än vid vanlig asfaltkokning. PAH ger ökad risk för cancer.
Maria Albin betonar risken med miljövänliga gummiasfalten.Glöm aldrig arbetsmiljön, säger Maria AlbinDe ökade riskerna för vägarbetarna ska nu studeras av forskare vid Arbets- och miljömedicin (AMM) i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet i ett treårigt AFA-projekt som startar år 2012. Där ska man följa asfaltarbete under två sommarperioder.
– Vi vet att asfaltarbete redan nu ger luftvägsproblem, och sannolikt ökar besvären när gummi blandas i. Det visar sig i USA som använt tekniken längre att många fler klagar på försämrad hälsa, säger Maria Albin, docent och överläkare vid AMM.
Vid vulkanisering frisläpps cancerframkallande ämnen. Det har AMM konstaterat i tidigare studier på gummiindustrin. Nu ska man följa vad som händer med asfaltarbetarnas hälsa, genom att syna lungfunktion och undersöka DNA för att se om det skadats. Maria Albin jämför med annan forskning av miljövänlig teknik, för biogas. Där har man sett risker vid förbränning av pellets och vill kolla om det gäller även vid biogasanvändning, främst vid produktion.
– Det är ju lätt att köpa sådant som ger bättre miljö, men man får aldrig glömma att se till effekter på arbetsmiljön, påpekar Maria Albin.

Vill du annonsera?

Kalendarium

2017-06-13

Arbetslivets utmaningar - nationell arbetslivskonferens

Den nationella arbetslivskonferensen arrangeras för den tionde gången av Forum för arbetslivsfrågor, Falf, i år vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Temat är "Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden".

Tid: Den 13 till 15 juni 2017.

Mer information finns här.

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger