Fyra stödformer

Stöd som strategi mot stress

2016-10-02

Socialt stöd kan systematiskt använt vara en skyddsutrustning för arbetsplatsen, ett verktyg mot stress och psykosociala hälsorisker.

Arbetsmiljökonsulten med mera Eva Linér har i boken Skydd mot stress – det finns (Komlitt 2016) gjort ett praktiskt användbart redskap av Karaseks, Theorells och Johnsons välkända krav-kontrollmodell.

Den säger i korthet att om du i arbetslivet inte kan balansera de krav som ställs med egen kontroll, behöver du stöd eller resurser för att klara jobbet och för att skydda dig. I fysisk arbetsmiljö är det uppenbart, kan du inte undvika att utsätta dig för en skadlig omgivning behöver du använda skyddsutrustning. För att skydda dig mot organisatorisk och social ohälsa, som AFS 2015:4 sedan i våras kräver, behöver du socialt stöd.

Modell för stöd

Linér presenterar fyra stödformer. Känslomässigt stöd handlar om att bli sedd och uppmärksammad i sitt arbete, värderande stöd om återkoppling och feedback, informativt stöd kan vara utbildning, fortbildning och handledning och praktiskt stöd kan gälla bemanning, avlastning och tekniska hjälpmedel. Författaren presenterar en modell för hur tillgången på eller frånvaron av stöd kan analyseras.

En viktig grundtanke i boken är att en god organisatorisk och social arbetsmiljö vilar på samma förutsättningar som utveckling och förbättring på arbetsplatsen. Boken Skydd mot stress – det finns kan alltså användas för att utveckla en både frisk och effektiv arbetsplats.

Bo Silfverberg

 

stöd, stress

Vill du annonsera?

För priser mm maila Anna Holmgren

email: ana.holmgren@gmail.com

 

Kalendarium

2018-04-25

Arbets- och miljömedicinsk konferens

Den arbets- och miljömedicinska konferensen äger rum i Linköping den 25 till 27 april 2018. 

Bland talarna finns: Ewa Ställdal, särskild utredare vid arbetsdepartementet. Hon ska prata om ”Rätt kunskap för bättre arbetsmiljö” och berätta om den nya myndigheten, ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö.

Professorerna och forskarna Irene Jensen, Annika Härenstam, Lotta Dellve, Magnus Svartengren, Mikael Forsman och Jörgen Eklund som belyser arbetslivts frågor och aktuell forskning utifrån olika perspektiv.

Professor Åke Bergman håller föredrag om hormonstörande ämnen

Jenny Selander, forskare på KI, berättar om buller i vår miljö.

Flera föredrag om effekter av fysisk aktivitet utifrån olika perspektiv. Bl.a. föreläser professor Maj-Lis Hellenius samt forskarna Erland Colliander, Matti Leijon och Agneta Lindegård Andersson.

 

Anmälan kan göras här.

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger