Fyra stödformer

Stöd som strategi mot stress

2016-10-02

Socialt stöd kan systematiskt använt vara en skyddsutrustning för arbetsplatsen, ett verktyg mot stress och psykosociala hälsorisker.

Arbetsmiljökonsulten med mera Eva Linér har i boken Skydd mot stress – det finns (Komlitt 2016) gjort ett praktiskt användbart redskap av Karaseks, Theorells och Johnsons välkända krav-kontrollmodell.

Den säger i korthet att om du i arbetslivet inte kan balansera de krav som ställs med egen kontroll, behöver du stöd eller resurser för att klara jobbet och för att skydda dig. I fysisk arbetsmiljö är det uppenbart, kan du inte undvika att utsätta dig för en skadlig omgivning behöver du använda skyddsutrustning. För att skydda dig mot organisatorisk och social ohälsa, som AFS 2015:4 sedan i våras kräver, behöver du socialt stöd.

Modell för stöd

Linér presenterar fyra stödformer. Känslomässigt stöd handlar om att bli sedd och uppmärksammad i sitt arbete, värderande stöd om återkoppling och feedback, informativt stöd kan vara utbildning, fortbildning och handledning och praktiskt stöd kan gälla bemanning, avlastning och tekniska hjälpmedel. Författaren presenterar en modell för hur tillgången på eller frånvaron av stöd kan analyseras.

En viktig grundtanke i boken är att en god organisatorisk och social arbetsmiljö vilar på samma förutsättningar som utveckling och förbättring på arbetsplatsen. Boken Skydd mot stress – det finns kan alltså användas för att utveckla en både frisk och effektiv arbetsplats.

Bo Silfverberg

 

stöd, stress

Lämna en kommentar!

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Vill du annonsera?

Kalendarium

2017-10-11

Evidensbaserade metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Social och organisatorisk arbetsmiljö och psykisk ohälsa står alltmer i fokus vad gäller svenskt arbetsliv. Det ökande antalet som drabbas av arbetsrelaterad psykisk ohälsa ställer stora krav på effektiva och evidensbaserade insatser. Sådana insatser har utvecklats och utvärderats av forskare vid de arbets- och miljömedicinska klinikerna runtom i Sverige i samarbete med företagshälsovården och av Irene Jensens forskargrupp vid Karolinska Institutet.

Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting ordnar en utbildning:

 

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger