Yrkesstolta städare i Karlshamn utvecklar arbetet tillsammans

2013-06-20

En enda städenhet för hela kommunen. Satsningar på hälsa och utbildning, i samverkan och med delaktighet. Personlig dator och Facebooksida. Tydlig reklam för enheten på kläderna. Det har gett en friskare personal inom Karlshamns kommuns Städservice som har vunnit priset som Årets Städare 2012 och som Årets Arbetsplats i Karlshamn.

 

 

Städservice finner man centralt i Karlshamn, på Rådhuset. Några våningar upp sitter ett heltänt gäng på åtta personer och vill berätta om en sagolik utveckling av sin arbetsplats.  Allt började för 15 år sedan. Då ingick varje städare i den enhet på kommunen som man städade i, på skolan eller förskolan till exempel. Men missnöjet var stort bland städarna.

– Städfrågor hamnade alltid på undantag, de försvann bland alla andra viktiga saker att ta upp, säger Pelle Karlsson. Städarna syntes inte och skulle göra sina jobb utan att störa.

 

Hot om uppköp

Det var en dålig utveckling, och klagomålen ökade. Sjukfrånvaron var stor, såväl korttidsfrånvaron som de långa sjukskrivningarna. Personalen slet ut sig av jobbet med dålig utrustning och kemiska risker. En personalenkät talade ett tydligt språk, det krävdes en ny organisation för ordning och reda där yrkesfrågorna fick högre prioritet.

– Dessutom fanns det hot om uppköp av städtjänsterna, där vi var väldigt konkurrensutsatta eftersom vi var så splittrade, säger Helen Olsson, som är städare, huvudskyddsombud och maskinansvarig.

 

Städservice blev omvandlad till en enda enhet för städningen inom kommunen, och en genomgripande förändring tog sin början för att bygga en så stark organisation att man klarade av att konkurrera med privata alternativ. Enheten är indelad i tre grupper: en grupp som ansvarar för skolor och förskolor i centrala Karlshamn, en som ansvarar för arbetet utanför tätorten och en som tar hand om övriga uppdrag. I ”övriga” gruppen ingår även Servicegruppen.

– Vi förändrades från Ingenting till Någonting, säger Eva Persson, arbetsledare. Vi sökte en helhetslösning och markerade vår identitet genom att skaffa oss arbetskläder med tydlig text att vi kom från Städservice.

 

Alla ska gå branschutbildningar för att öka sin kompetens, såväl PRYL, projekt yrkesbevis lokalvård, som SRY, Servicebranschens yrkesnämnd. Det innebär teori under en vecka och två prov av praktisk karaktär innan man får yrkesbevisen.

– Den skolan har betytt mycket. Kunskap ger makt och våra städare vågar numera ta diskussionen med rektorn eller omsorgschefen, säger Pelle Karlsson.

 

Tysta maskinen

Arbetsmiljön är en aktiv och central fråga. Där har man kontakt med sin företagshälsovård Avonova för att förebygga arbetsskador. Alla kan ringa till Avonova när de har ont någonstans och senast inom tre dagar får de bedömning av det onda och rådgivning.

– Jag hade ont efter att ha målat om hela huset, berättar Sandra Johansson, städerska, kvalitetsansvarig och ambassadör. När jag började städa ökade värken. Jag ringde och fick träffa sjukgymnast på en gång. Efter en månad var jag frisk och hade då successivt kunnat öka min arbetsinsats.

Städenheten har blivit en stolt arbetsgruppMayne Persson, Annkaroline Olsson, Sandra Johansson, Eva Persson med Pelle Karlsson på maskinen, sittande till vänster Gunilla Knutsson och till höger Helen Olsson

Maskiner och andra redskap för städning är viktiga för ett bra arbete och en god arbetsmiljö. Vi tar hissen ner till källarvåningen för att kolla in vad som finns till städarnas förfogande. Städcentralen är förråd för Rådhusets städpersonal och Servicegruppen, och Sandra hoppar upp på en ny städmaskin och kör runt den.

– Den är som en dröm att köra, smal så att den går in i hissar och genom trånga dörrar, säger hon och njuter. Och den går så tyst.

 

Tvättmaskinen är i full gång med sin tvätt av moppar. Sådana mopptvättmaskiner finns på många arbetsplatser inom Städservice.

– Medarbetarna får åka på mässor och delta i gemensamma aktiviteter inom städbranschen, för att öka på sin kompetens och möta sina kollegor på andra orter, säger Gunilla Knutsson, en av de tre arbetsledare som ansvarar för en grupp.

 

Röda pärmen

Hon visar upp Röda Pärmen som alla har och ska kunna hitta i. Den innehåller fakta om allt från kemikalieinformation, säkerhet, riktlinjer, ledigheter, hot och våld och åtgärder vid blodsmitta, till elsäkerhet.

– Dessutom ska alla kunna hantera datorn för personlig kunskap men även för bokningar av maskiner och städningar, säger Linda Landström, städare och huvudskyddsombud. Där finns även grundläggande information om kemikalier och risker och bedömningar inför användningen.

 

Städservice har en egen Facebookgrupp där man lägger ut städtips, hälsningar åt den som fyller år, bilder från senaste personalmötet och arrangemang på gång. Den är bara för personalen. Man är även med i branschens facebookgrupp, där man får nyttig kunskap om senaste nytt vad gäller hygien och rengöring. Den har 300 följare.

– Jag har ett grundintresse för teknik och ser det goda med sociala medier, säger Pelle Karlsson. Många har kommit igång och hänger med därför att vi har lockat in dem just med festbilder och glada tillrop. Den är nyttig för den uppdaterar kunskapen ständigt och är väldigt seriös.

– Datorn måste alla kunna för att rapporter, och för att kunna söka ledigt, fyller han i med ett leende.

 

Till stöd för nyanställda och praktikanter finns tre ambassadörer. De ska hjälpa till med introduktion och vägledning, och även ge nysvenskar stöd i språkanvändning. De finns även till för övriga arbetskamrater som har behöver stöd. I sin tur har de hjälp av företagshälsan.

 
Karriär i enheten

– Det är viktigt att berätta om jobbet för praktikanter så att de känner att de vill städa, säger Sandra Johansson. När vi hade kontakt med Arbetsförmedlingen och tryckte på kompetens och arbetstrivsel verkade de närmast förvånade. De hade tänkt att städjobbet kan vem som helst utföra.

– En positiv sak är att man kan göra karriär inom enheten, säger Pelle Karlsson. Förutom arbetsledare har vi praktikanthandledare, ambassadörerna, maskinansvarig och kvalitetsansvarig.

 

Arbetsplatsträffarna (APT) har fått en förnyelse, med ökad delaktighet i vad man ska hantera och vad som behövs ifråga om utbildning och kompetens. Upplägget på APT, som ofta är i temaform, är att ”Använda medarbetarnas kompetens genom att ge till varandra”. Det utvecklar och förbättrar enheten ständigt, och alla är med på den resan, allas röster är viktiga.

– Ett arbete för medarbetarna har varit att ta fram Värdegrund för Städservice, säger Mayne Persson, arbetsledare. I en gemensam analys har personalen tagit fram värdeorden: Engagemang, Kvalitet och Trovärdighet som de har fyllt med innehåll.

 

Innehållet i värdegrunden handlar bland annat om att uppfylla kundens behov och bästa, att hålla sig uppdaterad och planerad, att vårda maskiner och sig själv, att söka utbildning och göra kvalitetsuppföljning, att respektera varandra och visa på yrkesstolthet med ärlighet och ett korrekt bemötande.

 

Egen träning

”Hälsan är en strategisk resurs. Det räcker inte med yrkeskompetens, även vilja och ork krävs”.  Så beskriver Städservice sin syn på hälsovård. I personalenkäten framkom bland annat om hälsoläget, att ”personalen trivs men många är överviktiga, rökare och sitter för mycket”. 

Därför lägger enheten mycket tid och kraft på hälsoförebyggande åtgärder. Bland annat finns det en utbildning som alla städare har gått där man till exempel går igenom stresshantering, hantering av relationer och kommunikation och hur man håller sig i fysisk form.

– Till hösten ska vi stimulera till egen träning. Tio personer ska träna vid olika tillfällen och få råd från sjukgymnasten hur de kan träna utifrån sina eventuella besvär, säger Pelle Karlsson. Man pushar även för Jobbing, att röra på sig till och från jobbet.

 

I Karlshamns kommun kan de anställda också ta en hälsopaus på en timme i veckan, då de till exempel kan använda sitt stretchband eller gå med stegräknare. Funkar det inte med att ta en hel timme kan den delas upp i kvartar.

– Genom personalklubben deltar vi i olika arrangemang och resor, bland annat vandringsresor till Dolomiterna, säger Helen Olsson. Dessutom har vi rabatt på gym, badhus och andra fysiska aktiviteter som stavgång, vattengympa, motionspass och dans.

 

 
Blåmärkta kläder

Med andra ord är det inte märkligt att Städservice belönats med fina priser. Det ger en extra känsla av yrkesstolthet, och arbetskläderna bärs med allt större glädje och höjt huvud. De blå kläderna och chefer som är med i vardagen och hejar på betyder mycket. Städservice har en styrka i dialogen med politikerna, genom sitt stora engagemang och en växande kompetens.

Resultatet visar sig även i omsättningen av personal, som i princip är lika med noll. Långtidssjukskrivningar är mycket sällsynta, få är sjukskrivna överhuvudtaget. Ett fåtal slutar innan pension, några jobbar till och med över den.

 

Betydligt fler kvinnor än män är städare, inte helt oväntat i denna bransch. Bara tre av 72 medarbetare är män och av dem städar två.
– En förklaring kan vara att man måste vikariera in sig, eftersom många män söker de få fasta tjänsterna men inte tar kortvikariaten, menar Ann-Karolin Olsson, städare, handledare och ambassadör.

 

Den könsmässiga snedfördelningen är ett problem. Städservice är ute på skolor och pratar om städning och pekar på det goda med arbetet och möjliga karriärer. Maskinerna drar då grabbarnas intresse. Kanske finns det en chans till ökat intresse för män på sikt, berättar Pelle Karlsson.

– Vi har sex praktikanter från Lernia, av dem är flera män men ingen är svenskfödd utan det är nysvenskar. Möjligen har de mindre fördomar mot arbetet, eller tar de jobb de får. Vi får fortsätta att höja statusen och marknadsföra arbetet som framtidsjobb i en bransch som växer.

 

Vinnaren blev Vi

”Och Årets Städare är …. Helen Olsson från Karlshamn”. Jublet bryter ut i Piteå och den som hörs mest är chefen, Per-Erik ”Pelle” Karlsson, som ger henne en varm kram.

Det var i november som Helen fick belöningen som gick till ”Team Städservice”. Tävlingen arrangeras av Sveriges Rengöringstekniska Förbund. Ett par år tidigare fick Servicegruppen, som är en personalpool inom Städservice och även tar beställningar på städningar, priset som Årets Arbetsplats i kommunen.

– Det här kickar igång oss själva, det är VI som vinner, säger Pelle Karlsson. Det har gjort mycket för att befästa vår roll som en yrkesskicklig arbetsplats som inte behöver konkurrensutsättas.

 

Årets städare 2012: Helen OlssonHelen Olsson blev årets städare ifjol.Stoltheten över att vara städare på Städservice visade sig i kampen för Årets Städare 2012, med semifinalen i Kristianstad. Då var medarbetarna där i sina blåa arbetskläder. Finalen i Piteå följdes i kommunhuset på storbildsskärm.

­– Och vi tävlade, och vi vann, VI vann, jublar Pelle Karlsson med en nick från Helen Olsson som tillägger glatt: I slutet av maj åker chefen och jag till städmässan Pulire i italienska Verona, som en del av priset. Det blir häftigt.

Den inställningen håller städningen kvar i kommunal regi, för man har ”en organisation som är så effektiv att ingen jävel vill stå vid dörren och knacka på för att komma in”, som chefen uttrycker det med ett leende.

 

Frågan är vilken utmaning Pelle Karlsson ser framför sig.

– Vi vill se fler män i personalgruppen, men det kräver nog ett nytänkande om yrkesvärdet och att statusen höjs ännu mer. Det viktiga nu blir att följa med i branschens framkant när det gäller maskiner och kemi, att hålla igång all personal i utvecklingsarbetet. Vi ska inte bara förvalta det vi redan skapat, då är man illa ute. Nu får vi kolla nyheter på mässor och vara på hugget.

 

Fakta om Städservice

72 medarbetare, varav 3 är män

51 medarbetare har heltid, resterande från 75 till 25 procent

Medelsysselsättningsgrad: 91,8 procent

Medelålder: 49,2 år

99 procent har gått branschutbildning i hygien, moppteknik och golvvård

 

Tips från Helen om städning på ett miljövänligt sätt

– Investera i ergonomisk goda redskap, gärna med ställbara skaft.

– Använd microfiber, så att kan du minska förbrukningen av kemiska ämnen och få alla att må bättre. Använd plasthandskar eftersom microfibrer torkar ut händerna.

­– Om du måste använda kemiska varor, anpassa valet efter det arbete du ska utföra. Använd först och främst neutral rengöringskemi med ph nära 7, innan du tar till starkare kemiämnen.

– Till elapparater: Använd dammvippa och skaka den utomhus. Byt ut den ofta. Ett alternativ är torr microduk.

– Vid städning hemma: Städa när det behövs, och inte bara en speciell dag. Då blir det lätt ett tvång och tråkigare än det behöver vara.


Om tävlingen

Årets Städare har tre gånger anordnats av branschföreningen SRTF, Sveriges Rengöringstekniska Förbund, se http://www.srtf.se/ där det även finns fler bilder från tävlingen. Idén kommer från kollegorna i Finland, och avsikten är att höja städningens status och visa upp branschens kunskap och bredd.

 

Artikeln har tidigare varit publicerad på AFA Försäkrings nyhetshemsida Sunt Liv, se www.suntliv.nu

Vill du annonsera?

Kalendarium

2017-06-13

Arbetslivets utmaningar - nationell arbetslivskonferens

Den nationella arbetslivskonferensen arrangeras för den tionde gången av Forum för arbetslivsfrågor, Falf, i år vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Temat är "Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden".

Tid: Den 13 till 15 juni 2017.

Mer information finns här.

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger