Helen på TS Lokalvård deltog i forskning

2010-04-28

TS Lokalvård i Örebro med 200 anställda är ett av Allt om städs åtta mönsterföretag. Helen Warg-Friberg är arbetsledare och hälsopedagog på företaget. Hon var med om att göra den videofilm om städarbete och arbetsteknik som nu finns på Allt om städs hemsida.

TS Lokalvård använder hemsidan, och särskilt videofilmerna om arbetsteknik i sin utbildning.

- Vi har fått många spontana kommentarer om att hemsidan är jättebra, säger Helen Friberg. Hon var med när IVL samlade fackliga ombud, skyddsombud, arbetsterapeuter, lokalvårdare, arbetsledare, företagledare och leverantörer av städutrustning för att diskutera bättre metoder för städarbetet. Resultatet finns på hemsidan Allt om städ. Bland annat finns där videofilmer som visar bra arbetsmetoder.

I projektet jobbade deltagarna mycket med gruppdiskussioner och samtal. Temat för diskussionerna var bra arbetsteknik. Sedan videofilmade man arbetsmetoderna.

 

Sopskyffel

Ett moment är Helen särskilt stolt över att hon fick med på hemsidan. Hon visar med armen hur man inte ska tömma en sopskyffel.

- Om man förlänger sin arm med en lång sopskyffel och gör en vridning för att tömma skyffeln, då påverkar det underarm, handled, nacke och axel, säger hon.

Introduktion av nya med stöd av Allt om städs hemsida. Foto: AH

- Det är ett arbetsmoment som lokalvårdare gör otroligt många gånger om dagen. Om man i stället jobbar nära kroppen och tippar skräpet i sopsäcken krävs ingen muskelstyrka.

När Allt om städs hemsida var klar visade Helen den på alla arbetsplatsträffar.

- Vi fick många spontana kommentarer att den är jättebra, säger Helen. När nya städare ska anställas använder arbetsledaren videofilmerna i introduktionen.

Mervi Rosnell, Cornelia Ylikajula och Sofia Falksjä har samlats den här dagen för en introduktion på TS Lokalvård. De talar om trappstädning.

- Det gäller att inte ha dyngsura moppar, säger Siv Andersson som leder mötet.

Hon hoppas att det kommer ännu fler arbetsmoment på Allt om städs hemsidan.

- Det borde finnas med i videon att man inte ska hälla i så fruktansvärt mycket rengörningsmedel i toastolen. Vi propagerar för att folk inte ska använda så mycket kemikalier, säger Siv.

 

Löntagarägt

TS Lokalvård är ett löntagarägt företag med 200 anställda. Det bildades vid en avknoppning av städningen från tekniska avdelningen i Örebro kommun. Ett av företagets mål är att de anställda ska känna det de kallar medarbetarägd arbetsglädje. Då är det viktigt att ha bra arbetsmiljö, rätt redskap, lagom stora arbetslag, lagom mycket kunder och bra förmåner.

- De anställda ska känna att företaget månar om dem, säger Fredrik Öjdemark, VD på TS Lokalvård.

- Det finns så många myter om städbranschen. Folk tror att det är ett slitigt och tråkigt jobb, ett slavgöra som alla vill iväg från. I själva verket är städning ett hantverk, som man kan jobba med hela livet och tycka är kul, säger han.

Han tycker att projektet Allt om städ har varit bra på att slå hål på dessa myter om städarbete. Han har visat klipp från Allt om städs hemsida för affärsbekanta.

- De blev förbluffade över hur tekniskt städyrket är.

Medarbetarägd arbetsglädje är målet för TS Städ där Fredrik Öjdemark är VD.Fredrik Öjdemark, VD för TS Städ i Örebro.

- I själva verket är städning ett yrke som många trivs med, och det försöker Allt om städ förmedla. Vi har gladare medarbetare än de allra flesta företag och städningen här är ett ganska fritt jobb, betydligt friare än ett industrijobb.

Och företaget går bra, så bra att de anställda fått en extra månadslön.

Fredrik tycker att upphandlingskraven på Allt om städs hemsida fungerar som ett stöd för de seriösa företagen i branschen.

- Det är bra om uppköparna ställer relevanta krav, det slår alltid ut de oseriösa företagen vid en upphandling.

Det beror på att det är omöjligt för lågprisföretagen att svara upp mot dessa krav. Ett exempel på kvalitetskrav är att ha utbildad personal, att ha vita jobb och att städföretaget faktiskt utför det man lovat.

 

Upphandling

Anita Friberg jobbar som marknadschef på TS Lokalvård. Under projektet med Allt om städ kom Ann-Beth Antonsson från IVL och intervjuade Anita om hur upphandling av städtjänster går till.

- Det är en hård prispress vid en upphandling och man konkurrerar med små marginaler. Då gäller det att den enskilda städaren får rätt förutsättningar med metoder och maskiner för att inte bli utsliten, säger Anita.

Hon var med och tog fram upphandlingskraven till Allt om städs hemsida, till exempel att städföretagen ska ha ansvarsförsäkringar och lämna årsredovisningar i anbudet.

- Det vi talade om med Ann-Beth finns med bland upphandlingskriterierna. De kraven sållar säljarna så att det blir de seriösa företagen som får uppdragen, både offentligt och privat, säger Anita.

På TS Lokalvård är medarbetarna delaktiga i anbudsförfarandet.

- De vet var vi kan effektivisera, de ger mig tips hur mycket vi kan klara. Och vi har en gräns för hur lite tid ett uppdrag får ta, under den går vi inte, säger Anita.

I rummet intill sitter Ann-Christine Sterner. Hon är produktionschef på  TS Lokalvård.

- Vi har anammat arbetsmetoderna hos Allt om städ. Deras hemsida är enkel och överskådlig, och nästan alla här har datorer hemma, så de kan kolla själva om de använder rätt metoder i arbetet.

 

Trappstädning

Företaget använde till exempel hemsidan på ett möte med de tio medarbetare som städar trappor. Många av dem uppfattade att de riskerade att bli arbetsskadade av trappstädningen.

- Det visade sig när vi tittade på videoklippen på hemsidan att våra medarbetare ibland använde fel metoder. Nu ska de prova de nya städmetoderna från Allt om städ, och senare ska vi ha en uppföljning av hur det gått, säger Ann-Christine.

Ann-Christine Sterner är produktionschef på TS Städ.Ann-Christine Sterner, TS Städ.

TS Lokalvård hör till de åtta företag med bra arbetsmiljö inom städbranschensom som Allt om städ valt ut.

- Vi har knappt någon personalomsättning och rehabiliteringsfallen är väldigt få, säger Ann-Christine.

Företaget har en produkt- och miljögrupp som kartlägger och utvecklar nya städmetoder. Man har utvecklingssamtal en gång om året och medarbetarna får skriva på ett hälsokontrakt att de ska förbättra sin styrka och kondition.

- Det är bra att ha god kondis, men det behövs muskler också. Har man inga muskler sliter städarbetet på kroppen. Det gäller att förebygga , träna och röra på sig innan det händer något, och det gäller att jobba rätt, säger Ann-Christine.

Nu ska företaget göra en analys av alla arbetsplatser, och gå igenom hur städarna upplever möblering , entréer, golv och möbler. Regelbundet mäter man arbetsskador och tillbud och analyserar vad de beror på.

 

Utomnordiska

Ett nytt problem på företaget är utomnordiska medarbetares arbetsmiljö.

- En del är så glada att ha ett jobb där de kan försörja sig, så de blir överambitiösa. Och har de barn och föräldrar att ta hand om också förutom jobbet blir de rätt slitna.

Det gäller att alla på företaget hjälps åt att tidigt upptäcka problemen i arbetsmiljön.

- Vi tar in det i introduktionen att alla ska hjälpa varandra att märka tidiga signaler. Och att det är viktigt att träna för att förebygga skador i arbetet. Det är viktigt också för att orka med något annat, för att ha kraft kvar till resten av livet, säger Ann-Christine.

Vill du annonsera?

Kalendarium

2017-06-13

Arbetslivets utmaningar - nationell arbetslivskonferens

Den nationella arbetslivskonferensen arrangeras för den tionde gången av Forum för arbetslivsfrågor, Falf, i år vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Temat är "Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden".

Tid: Den 13 till 15 juni 2017.

Mer information finns här.

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger