Svetsning är en klassisk arbetsmiljörisk som är föremål för forskning. Foto: IVL

Om arbetsmiljöforskning.se

 Den här nätplatsen, www.arbetsmiljöforskning.se, öppnades för allmänheten i maj 2010 inom ramen för ett forskningsprogram finansierat av AFA Försäkring. Från januari 2013 drivs nätplatsen vidare av frilanskooperativet  Arbetslivsjournalisterna, en ekonomisk förening som grundades 1999. Föreningens medlemmar arbetar med nätplatsen: Roland Cox, Margareta Edling, Eva Ekelöf, Anna Holmgren, Birgita Klepke, Ragnhild Larsson, Torbjörn Uhlin och Suzanne Vikström.

 

• Vilka riktar sig nätplatsen till?

Alla som är intresserade av resultat av arbetsmiljöforskning som kan komma till praktiskt användning – som skyddsombud, regionala skyddsombud och andra fackliga företrädare, arbetsmiljöansvariga chefer och specialister på arbetsplatserna, verksamma inom företagshälsovården. Vi hoppas också att journalister som är intresserade av arbetsmiljöfrågor här kan hitta underlag och uppslag för sitt skrivande. 

 

• Vilken forskning berättar www.arbetsmiljöforskning.se om?

All forskning vars resultat på ena eller andra sättet kan kommer till praktisk nytta i arbetslivet. Många av de projekt vi berättar om är finansierade av AFA Försäkring. Men vi berättar också om projekt som forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap(FAS) samt Vinnova finansierar

 

• Vad skiljer nätplatsen från andra informationskällor om arbetsmiljöforskning?

Arbetsmiljöforskning.se är den enda tidskriften i Sverige, såväl på nätet som i tryckt form, som enbart handlar om arbetsmiljöforskning.

På tidningar som Arbetarskydd, Du och Jobbet och Arbetsliv, liksom branschtidningar och fackliga tidningar, är arbetsmiljöforskning en del av den övriga journalistiken om arbetslivet.

Tanken med www.arbetsmiljöforskning.se är att gå ett steg till och utveckla en populärvetenskaplig journalistik som enbart handlar om arbetsmiljöforskning, en journalistik som kan, får och vågar gå lite djupare och ta ut svängarna lite mer, och som samtidigt är utförlig och lättillgänglig. Både djup och lätt. Utrymmet i många tidningar är begränsat. Forskningsresultat konkurrerar med annat viktigt material. Samtidigt är forskarna själva inte alltid de bästa på att förklara och föra ut sina resultat till praktiker så att de blir förståeliga. Både forskningsfinansiärer och forskare är bekymrade över att viktiga resultat inte kommer till användning. Därför behövs nya former för att berätta om arbetsmiljöforskning.

 

Vill du annonsera?

Kalendarium

2017-11-24

Är din arbetsplats en god organisation?

Som man frågar får man svar.

 

Ett seminarium som lär dig hur du gör enkätundersökningar som ger den kunskap du behöver för att få både hög produktivitet och goda arbetsförhållanden. Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting.

 

 

Startdatum: 2017-11-24 13:30

Slutdatum: 2017-11-24 16:00

Plats: CAMM, Solnavägen 4, Stockholm, plan 10, Lokal Tor

 

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger