Hemsidan Allt om städ ska utvecklas

2012-08-14

Ann-Beth Antonsson vid IVL Svenska Miljöinstitutet har fått 3 120 000 i anslag av AFA Försäkring för att vidareutveckla hemsidan alltomstad.se. Det nya treåriga projektet ska ta fram kunskapsunderlag om bland annat arbetsmiljön vid maskinstädning, fönsterputsning, fallolyckor, hot och våld, ensamarbete och hemstädning.

Ann-Beth Antonsson, IVL.Ann-Beth Antonsson, IVL.Hemsidan bygger på kunskap som tagits fram i "Aktionsprogrammet för optimal ergonomi och färre arbetsskador vid städning", som finansierats av AFA Försäkring. Innehållet i Allt om städ har utvecklats av Ann-Beth Antonsson och Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet. De ska nu i tre år fortsätta sitt arbete med att ta fram underlag om nya problemområden.

- Det finns inga självklara enkla lösningar på problemen, men vi ska kolla vad det finns för god praxis inom de olika områdena, som till exempel arbetsmiljön vid fönsterputsning och vid ensamarbete. Vid behov kommer vi också att göra egna undersökningar och föreslå och diskutera åtgärder, säger Ann-Beth Antonsson.

Hittills har alltomstad.se handlat om belastningsergonomi, ett stort problemområde för städare, som ofta har ensidiga och tunga arbeten. Det nya projektet ska ge underlag för vidareutveckling av hemsidan.

 

18 nya projekt

Detta är ett av 18 nya forskningsprojekt inom medicin, arbetsmiljö och hälsa. AFA Försäkring har i juni 2012 beviljat sammanlagt 38 392 000 kronor till projekten. De handlar bland annat om förutsättningar för ett längre arbetsliv, läkares arbetsvillkor på akutkliniker, gränser mellan arbets- och privatliv, etik inom vården, farliga ämnen i containrar och att introducera unga i arbetslivet.  Läs om samtliga projekt här.

Ann-Beth Antonsson vid IVL Svenska Miljöinstitutet har fått 3 120 000 i anslag av AFA Försäkring för att vidareutveckla hemsidan alltomstad.se. På hemsidan får städföretag och städare information och råd om arbetsmiljö och arbetsmetoder. Det nya projektet ska ta fram kunskapsunderlag om bland annat arbetsmiljön vid maskinstädning, fönsterputsning, fallolyckor, hot och våld, ensamarbete och hemstädning.

Vill du annonsera?

Kalendarium

2017-06-13

Arbetslivets utmaningar - nationell arbetslivskonferens

Den nationella arbetslivskonferensen arrangeras för den tionde gången av Forum för arbetslivsfrågor, Falf, i år vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Temat är "Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden".

Tid: Den 13 till 15 juni 2017.

Mer information finns här.

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger