Här kan du läsa tidigare nummer av tidningen Användbart!


Användbart #4 2016 

Centrum för belastningsskadeforskning

 

Användbart #3 2016 

Centrum för arbets- och miljömedicin

 

Användbart #2 2016

Organisatorisk och social arbetsmiljö


Användbart #1 2016

Gränsvärden

 

 

2015

Användbart #1 2015

Arbetsolyckor

 

Användbart #2 2015

Det gränslösa arbetet


Användbart #3 2015

Kontaktyrken


Användbart #4 2015

Ergonomi ger balans i belastningarna

 

 

2014

Användbart #1 2014

I själ och hjärta II

 om psykosocial arbetsmiljö

 

Användbart #2 2014

Företagshälsa

  en bevisat lönsam affär

 

Användbart #3 2014 

Hållbart arbetsliv 

- för alla oavsett ålder

 

Användbart #4 2014

Kvinnors arbetsmiljö


 

2013

Användbart #1 2013

Mest användbart

 urval av nio forskningsresultat

 

 

2012

Användbart #1 2012

Trötthet och tider

– om arbetstider och arbetsmiljö

 

Användbart #2 2012

Ledning och organisation

– om förändringsprocesser i företag

 

Användbart #3 2012

Kemi i arbetslivet 

 

Användbart # 4 2012

 


2011

Användbart #1 2011

Holland förebild för svensk företagshälsovård

 

Användbart #2 2011

Buller i vardagen

– en större risk än man tror

 

Användbart #3 2011

Vägar tillbaka

– om rehabilitering av sjukskrivna

 

Användbart #4 2011

I själ och hjärta I

– om psyksocial arbetsmiljö

 

 

2010

Användbart #1 2010

Han arbetar i en farlig fart

 

Användbart #2 2010

Klimat - Det finns inget dåligt väder...

Vill du annonsera?

Kalendarium

2017-10-11

Evidensbaserade metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Social och organisatorisk arbetsmiljö och psykisk ohälsa står alltmer i fokus vad gäller svenskt arbetsliv. Det ökande antalet som drabbas av arbetsrelaterad psykisk ohälsa ställer stora krav på effektiva och evidensbaserade insatser. Sådana insatser har utvecklats och utvärderats av forskare vid de arbets- och miljömedicinska klinikerna runtom i Sverige i samarbete med företagshälsovården och av Irene Jensens forskargrupp vid Karolinska Institutet.

Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting ordnar en utbildning:

 

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger