Café

Riktlinjer gör det lättare att freda privatlivet

2015-05-19

När förväntas man svara på mejl? Är jobbsamtal på kvällen okej? Kan jag välja att arbeta hemma? Sådana frågor tas upp i den policy för tillgänglighet som ledningen för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna snart tar ställning till.

– Det är en högaktuell men också känslig fråga, säger Jens Lindquist, som arbetar på de bägge organisationernas gemensamma kansli och är facklig förtroendeman för Jusek.

Policyn har mejslats ut i samverkansprocessen och avsikten är att den ska bli ett slags bottenplatta, som olika avdelningar kan anpassa efter behov.

 

Jens Lindquist väckte först tanken inom sin egen grupp. De ”spelregler” som Jens LindquistJens Lindquistblev resultatet tar upp exempelvis kommunikation, arbetstider och möten. Där sägs bland annat att man kan mejla när som helst, men i normalfallet bara förvänta svar under arbetstid (8 – 17). Telefonsamtal utanför arbetstid är bara okej om ärendet är akut, eller samtalet planerat.

Helgmejl gav osäkerhet

Tidigare blev de anställda ofta kontaktade på kvällar och helger. Då hade cheferna äntligen lite egen tid och det kunde det ”drälla in mejl från dem”. Många medarbetare kände sig osäkra på om de förväntades svara, beskriver Jens Lindquist.

De som kunde och ville prioritera att jobba även på helgerna gav respons direkt. De andra, som la bort arbetet över helgen för privatlivets skull, kunde hamna utanför.

– Vid tio på söndagskvällen kunde ärendet vara över. Det blev tydligt att man måste vara uppkopplad hela tiden, för att vara med på tåget.

 

Möjligheten att jobba hemma tas också upp. En hel del uppgifter kan göras i princip var som helst och många har oreglerad arbetstid. Men enligt riktlinjerna ska man försöka vara på arbetsplatsen 9.30 – 15.00. Då är det "facetime".

– Det behövs om chefen ska vara tillgänglig och ha möjlighet att leda och forma jobbet. Medarbetarna ska ju även vara tillgängliga för varandra.

Stöd eller kontroll?

Vissa upplever det som en inskränkning av friheten.

– Det finns en väldig ambivalens. En del uppfattar reglerna som nödvändiga och säger: Äntligen! Andra ser det som att chefen ska titta över axeln och bestämma.

Hur man kvittar helgarbete mot ledighet tas också upp i spelreglerna, liksom frågor om att jobba då man är krasslig, eller hemma med sjuka barn. Jens Lindquist tycker att flexibiliteten är bra, men att man också behöver prata mer om att villkor, förutsättningar och förväntningar skiljer sig åt mellan olika typer av arbeten.

 

Workshop med chefer

På Volvo Cars blev tillgänglighetsfrågan aktuell för ett par år sedan, då tjänstemännen fick smarta telefoner, berättar Bo Skyllerström, huvudskyddsombud för Unionen.

Bo SkyllerströmBo Skyllerström– Det inträffade rätt ofta att chefer skrev mejl på kvällar och helger. Skulle man svara då? Vi drev på kraftigt för att vi behövde prata om vad som var rätt och fel. Det var ett stort jobb som ledde fram till våra 'guidelines', bland annat hade vi en workshop med cheferna.

 

Riktlinjerna betonar chefernas ansvar och slår fast att det är viktigt att prata om förväntningar. Det är inte acceptabelt regelbundet kontakta medarbetare, eller kolleger, när de är lediga – om det inte ingår i deras yrkesroll. Den som vill mejla eller ringa uppmanas att vänta till nästa arbetsdag, eller åtminstone vara tydlig med att man inte begär svar eller åtgärd direkt.

 

– Det finns ju inställningar som gör att mejl inte skickas förrän måndag morgon, även om man skriver dem på helgen. Dem bör man använda, säger Bo Skyllerström.

Facket måste bevaka

Arbete hemifrån är en annan punkt.

– Det är ju ingen rättighet eller skyldighet för individen. Om man kontinuerligt jobbar hemifrån, så ska det egentligen göras en skyddsrond i hemmet.

Tillgänglighetspolicyn är bra, anser Bo Skyllerström, men facket måste bevaka att den fungerar så som det är tänkt, särskilt nu när företaget växer kraftigt.

– På vissa ställen har man anammat den fullt ut, på andra fallerar det nog. Människor är väldigt lojala och har lätt att säga: Det är inga problem.

Arbetsplatskultur påverkar hur stressen slår

Psykologen Tanja Kirkegaard vid Arbetsmedicinska kliniken i Herning, Danmark, visar i sin avhandling att kulturen på arbetsplatsen betyder mycket för hur enskilda medarbetare hanterar stress. Hon studerade hur olika yrkesgrupper på ett medicinföretag tacklade ökad arbetsbörda.

Forskarna tog sig an stressen individuellt och försökte jobba sig ur den. Laboratoriepersonalen, som hade en tätare social gemenskap på jobbet, använde en kollektiv strategi. De vände sig i grupp till ledningen för att få förändring. Det misslyckades dock, eftersom ledningen inte kunde eller ville göra något åt problemet, berättar Tanja Kirkegaard på http://www.arbejdsmiljoviden.dk

 

Chefernas ledarstil spelar stor roll för hur enskilda anställda hanterar stress, menar hon. Om chefen upplevs som icke stöttande, eller ser stressen som en del av jobbet, blir medarbetarna mindre benägna att söka hjälp för att minska arbetsbördan.

 

Margareta Edling

 

Vill du annonsera?

Kalendarium

2017-06-13

Arbetslivets utmaningar - nationell arbetslivskonferens

Den nationella arbetslivskonferensen arrangeras för den tionde gången av Forum för arbetslivsfrågor, Falf, i år vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Temat är "Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden".

Tid: Den 13 till 15 juni 2017.

Mer information finns här.

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger