Böcker

Regionalt kompetenscentrum för arbetsmiljö på väg

2012-10-30

   Ett regionalt kompetenscentrum för arbetsmiljöforskningen i södra och västra Sverige bildas nu av forskare vid universitet och sjukvårdskliniker i Lund och Göteborg. Liknande initiativ diskuteras inom institutioner i mellersta och norra Sverige.
– En tanke är att de regionala centren ska samverka på riksnivå, exempelvis med Arbetsmiljöverkets kommande kunskapscentrum, säger Mats Bohgard på LTH.– Vi vill stärka forskningen, nyttiggörandet och samarbetet med praktiker, förklarar Mats Bohgard, professor på Lunds tekniska högskola(LTH), en av de ansvariga forskarna.
Redan idag finns brett samarbetet mellan forskarna i Lund och Göteborg.
Mats Bohgard. Foto: LTHMats Bohgard. Foto: LTHInitiativet har utgått från Metalund som är ett FAS-centrum (Forskningsrådet för Arbetsliv och Samhälle) för forskning på båda orterna. Det har fördjupat kontakten mellan forskarna. Nu är det dags att vidga målsättningen till att också innehålla mer verksamhetsnära kunskapsförsörjning.
 – Vi vill agera för ett centrum som bygger på samverkan mellan olika vetenskaper inom teknik, medicin, psykologi, industridesign och samhällsvetenskap, säger Mats Bohgard. Det ska ge en bättre forskning, men vi vill även att kunskapen ska komma ut och göra nytta på arbetsplatserna. Vi vill även kunna föra dialog om vilken ny kunskap som behövs.

Nationell samverkan

Därför har man även kontakt med arbetsmarknadens parter. En annan viktig uppgift är att ge underlag för arbetsmiljökunskaper på nivåer för olika utbildningar, exempelvis på arbetsmiljöhögskolan, inom universiteten och för företagshälsovården.
Idén om regionala kompetenscenter bygger på förslaget från Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet om ett nationellt kunskapscentrum som överlämnades till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström för något år sedan. Tanken är att bygga regionala centrum i landet som samverkar på riksnivå, och även internationellt.
– Vår ambition är regionala center som samverkar på riksnivå, och även internationellt, säger Mats Bohgard. Det Regionala broar byggs för arbetsmiljöforskningForskare bygger arbetsmiljöbroar mellan institutionerhar vi redovisat för ministern som tycker att förslaget är intressant och vill att vi utvecklar det.
– Forskare i andra delar av landet stödjer förslaget och är beredda att ta liknande initiativ. Det bör kunna bildas regionala center i hela landet.
Ett exempel på samordning på riksnivå är att alla centrum samverkar med Arbetsmiljöverket i dess nya uppgift att bygga en nationell enhet för kunskapsspridning. Regionen i sydväst täcker in en tredjedel av sysselsatta och av företagen i landet. Det ger en bra bas att bygga forskning på. Liksom att skapa samverkan mellan ett par hundra forskare och andra experter på Arbets- och miljömedicin i Lund och Göteborg, arbetsmiljö- och designinstitutioner vid Chalmers tekniska högskola och Lunds tekniska högskola samt Institutionen för stressmedicin i Västra Götalandsregionen.

HG Wendt 1 november, 2012 - 12:55

Låter mycket spännande! Synd att Arbetsmiljöforskning inte får fortsatt stöd av AFA. Besynerligt.

torbjörn 13 november, 2012 - 00:05

Ja synd, men vi får hitta andra vägar att finna en plattform för verksamheten, en kan vara att samverka med regionala kompetenscentran. Hjälpa till att sprida deras forskning. Nu vill ju även Industrirådet med parterna få stöd för ett nationellt centrum för arbetsmiljöforskning, och Arbetsmiljöverket ska utveckla något åt det håller med pengar från regeringen. Så något håller på att hända för att skapa detta forum. Vi får hoppas att vår kompetens finner en plats där.

 

Vill du annonsera?

Kalendarium

2017-06-13

Arbetslivets utmaningar - nationell arbetslivskonferens

Den nationella arbetslivskonferensen arrangeras för den tionde gången av Forum för arbetslivsfrågor, Falf, i år vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Temat är "Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden".

Tid: Den 13 till 15 juni 2017.

Mer information finns här.

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger