magnetröntgenkamera

Magnetkamerafält ny tänkbar risk

2010-09-15
  • Increase
  • Decrease

Current Size: 100%

Textstorlek

Efter undersökning i magnetkamera har patienter fått en ökad förekomst av så kallade mikrokärnor, som kan bidra till att de drabbas av tumörer. Detta har en studie visat. 

Riskerna med vanliga röntgenundersökningar har varit kända sedan länge. Man undersökningar med magnetkamera har tidigare inte varit misstänkta för några faror. Det som skulle kunna skada människornas DNA är de elektromagnetiska fälten som uppstår. 

För att få mer kunskap följer nu forskare i en tvåårig studie tio försökspersoner, med stöd av AFA Försäkring Projektledare är Jonna Willén vid Institutionen för strålvetenskaper i Umeå, där forskare i 30 år har studerat effekterna av elektromagnetiska fält under starkströmsledningar, framför datorskärmar och runt mobiltelefoner. 

 Det här är en arbetsmiljöfråga för vården eftersom många anställda arbetar i de elektromagnetiska fälten oftare och under längre tid än tidigare. Detta beror på att det blir allt vanligare att göra medicinska ingrepp när patienten befinner sig inne i magnetkamerautrustningen. 

 EU skärper i ett nytt direktiv sina krav på hur mycket elektromagnetiska fält som anställda får utsättas för. Magnetkamerafälten ligger över de nya gränserna.

Vill du annonsera?

Kalendarium

2017-06-13

Arbetslivets utmaningar - nationell arbetslivskonferens

Den nationella arbetslivskonferensen arrangeras för den tionde gången av Forum för arbetslivsfrågor, Falf, i år vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Temat är "Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden".

Tid: Den 13 till 15 juni 2017.

Mer information finns här.

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger