Kristina Palm

Frågar barnen om föräldrarnas gränslösa jobb

2017-03-08

På bussen. Vid sandlådan. I sängen. Vad tycker partnern och barnen om att du är ständigt jobbuppkopplad? Kristina Palm, forskare på KI, vill hjälpa oss att hantera vårt gränslösa digitala liv på ett hållbart sätt.

 

‒ Det är bara en tidsfråga innan en chef fälls för något som hänt för att medarbetares arbetsbörda är för stor och flyter ut över livets alla tider, tror Kristina Palm.

Hon har fått pengar från AFA Försäkring för att under tre år leda forskning om ”Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv”, med start nu i år. Internet och smarta telefoner har på kort tid suddat i gränserna mellan arbete och fritid för stora grupper i arbetslivet. Tekniken ger nya möjligheter ‒ och nya hot.

Kristina Palm och kollegerna ska intervjua tjänstemän, deras chefer och anhöriga om gränsupplösningen. Det blir 40-50 personer vid läkemedelsbolaget Astra Zeneca och Valmet, som levererar teknik till pappers- och annan processindustri.

Vill undersöka vård och kommun

Forskaren tror att iakttagelser i industrin är giltiga även i kommun och landsting.

‒ Det hör jag från chefer inom sjukvården, som jag föreläser för. När projektet har kommit en bit vill jag gärna söka medel för liknande studier även inom kommun och landsting. Jag gissar att alla tjänstemän jobbar mer eller mindre gränslöst idag.

Själv har hon tre mejladresser. Hon delar sin tid mellan forskningen på Karolinska institutet (KI), och jobbet som prefekt på Tekniska högskolan, KTH, i Södertälje. Och så en privat mejladress. Dessutom har hon ställt in mobilen så att det inte ska vara för enkelt att reflexmässigt läsa de senaste mejlen på pendeltåget.

‒ Min chef på KTH var lite irriterad i början när jag inte svarade på mejl de dagar jag var på KI. Sen förstod han att det är bra, för när jag är på KTH så har jag mitt fokus där och inte på KI.

Större intresse idag än för fem år sedan

Hon sökte pengar för ungefär samma projekt för fem år sedan men fick nej då. Nu har hon skrivit en mer välformulerad ansökan, tror hon. Men det har också hänt något i tidsandan bara på några år.

‒ Det verkar ligga mer i tiden nu. Tidningar hör av sig redan innan projektet har startat, säger hon.

‒ Normer förändras vanligen väldigt långsamt, men med den nya tekniken verkar det gå mycket fortare. Normer för vad som är okej och inte i arbetslivet förändras av digitaliseringen. Det gäller speciellt smartphonen. Den använder man ju även privat, så tekniken är i stor utsträckning gränslös i sig själv, säger Kristina Palm.

Engagemanget ‒ drivkraft och risk

En röd tråd i hennes forskning är Engagemanget. Hennes avhandling tog upp fenomenet eldsjälar ‒ de som brinner och kan bränna ut sig. På 90-talet följde hon projektledare på Volvo Aero som hade ett närmast ideologiskt driv att organisera arbete på ett bättre, berikande, mer demokratiskt sätt.

Den som är engagerad tycker att det är roligt att arbeta.

‒ Man kan säga att man jobbar på fritiden för att man vill det, att man har en egen drivkraft. Men jag tvivlar ‒ är det verkligen sant?

Kontaktyrkena särskilt utsatta

I industrin driver konkurrens upp tempot. I offentlig sektor finns också en dragkamp om medlen. Kontaktyrkena kanske drabbas i ännu högre grad än i industrin – lärare som kontaktas av föräldrar på helgen, vårdpersonal som vill sina patienter väl och som frestas att hålla koll även efter dagpasset.

Globaliseringen gör att internationella företag kan ha dygnetruntverksamhet. I vårdens skiftarbete kan den som jobbar natt mejla till den som jobbar dag. Processerna kan snabbas upp.

Engagemang förstärkt av smarta telefoner, laptops och surfplattor kan vara både en välsignelse och en förbannelse. Kristina Palm minns när hon intervjuade chefer 2010, i smarttelefonens barndom. De var engagerade och såg apparaten som ett hjälpmedel.

Svarar på mejl i liftkön

‒ De kunde säga att tack vare den kunde de vara lediga två veckor, och svara på mejl i liftkön. ”Mina barn tycker att det är helt okej, de är så vana, och min man gör likadant.”

Men någon kunde också säga att ”min fru hatar att jag sitter med telefonen på semestern”.

Kristina Palm kan själv komma på sig med att tänka att det är bäst att ta semester samtidigt som alla andra för att slippa fundera över om det hamnat något viktigt i mejlboxen.

Privatlivet in på jobbet

Omvänt så tar sig det privata också in på jobbet. Boka en semesterresa, prata med förskolan, sortera privata bilder, kolla soffpriser. På 90-talet försökte arbetsgivare hindra anställda från privat internetanvändande på betald tid.

‒ Idag tycker de oftast att det är positivt. I längden är det arbetsgivaren som vinner mest på flexibiliteten.

För åter å andra sidan kan en medarbetare klara av ett tjänsteärende redan på pendeltåget.

‒ Om man använder dödtiden när man står i kön på Ica så ser man det inte som ”jobb”. Man omformulerar vad som är arbete, för att göra det hanterbart.

Problem stressar på natten

Och det är väl okej, tycker forskaren, så länge det handlar om ett snabbt och oproblematiskt besked via nallen.

‒ Men om det kommer upp ett problematiskt mejl så går hjärnan igång. Kort stress är normal, den behöver vi. När den blir utdragen i tiden skapar den risker. Vi behöver vila för att återhämta oss. I värsta fall fortsätter man älta mejlet och kan inte somna, säger Kristina Palm.

Hon hänvisar till forskning som visar på ökade konflikter mellan det privata och arbetslivet, och menar att den här digitala gränslösheten har bidragit till den ökade stressen och psykiska ohälsan i arbetslivet.

Anställda skriver loggbok

Deltagare i forskningsprojektet ska få föra loggbok över sin digitala aktivitet både på jobbet och utanför. Därefter intervjuas de, och även deras familjer om de ställer upp. Även barn ska få frågor om föräldrarnas mobilvanor.

Forskarna ska också prata med de intervjuades chefer.

‒ Och med HR-avdelningen, som jag tycker ska vara ett stöd till cheferna i den här typen av frågor.

Forskarna ska även försöka få grepp på skillnader mellan olika livsfaser och åldrar, och hur genus spelar in. Kanske gynnar det jämställdheten om pappa kan logga in på sandlådekanten?

Stress ses som individuellt

Kristina Palm tror att människor i allmänhet hanterar gränsupplösningen ”ganska dåligt”, särskilt när det gäller att läsa mejl på helgen. Om detta skapar problem så ser man lätt stress som något individuellt, det kan gälla både man själv och ens chef.

‒ Företaget kanske bara tar in någon stressföreläsare en dag, men om arbetstempot är intensivt och arbetsbördan stor så hjälper inte det, då behövs det strukturella förändringar.

Arbetsgivare är skyldiga att se till att arbetet är hälsosamt. Den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö har höjt intresset för digitaliseringens inverkan, ser Kristina Palm.

Pengar att spara för arbetsgivaren

Arbetsgivarna har vinster att hämta hem i bättre digital hantering. Forskaren anser att mobilstress kan vara medskyldig till de ökade sjukskrivningarna, som är mycket kostsamma. Enligt Dagens Nyheter redovisade Postnord nyligen att sjukskrivningarna ökat med en procent, till en kostnad på 100 miljoner för företaget.

Kristina Palm pekar också på forskning som visar att människor arbetar mer effektivt och fokuserat om de får ihop arbete och hemliv.

Tekniken har stormat in och attityder och normer har förändrats mycket snabbt.

‒ Jag är inte teknikfientlig, men vi behöver problematisera det här och lära oss använda tekniken på ett bättre sätt.

Forskningsprojektet där även Ann Bergman vid Karlstads Universitet och Calle Rosengren vid Lunds Tekniska Universitet medverkar ska bland annat utmynna i någon eller några skrifter, manualer för en bättre balans.

‒ Framförallt riktat till arbetsgivare, tänker jag mig. Det ska inte vara svårt eller omfattande. Kanske helt enkelt checklistor, säger Kristina Palm.

‒ Jag hoppas att vi kan påverka både arbetsgivare och arbetstagare till att vara uppmärksamma på de här frågorna och hitta hållbara sätt att hantera dem.

 

Roland Cox

 

Chef – tänk på det här

 

• Säg uttryckligen till medarbetarna att du inte förväntar dig att de ska läsa jobbmejl på fritiden.

• Prata om vad som är lämpliga arbetssätt. Det kan vara ett inslag i utvecklingssamtalet.

• HR och personalfunktioner behöver uppdatera sin kunskap om detta för att kunna stödja cheferna i deras arbete.

 

Medarbetare – tänk på det här

 

• Stäng av ljudsignalen för inkommande meddelanden.

• Sätt egna gränser för användningen. Läs inte mejl på fredagskvällar!

• Diskutera arbetsbördan med din chef, och få hjälp att prioritera.

• Diskutera hemmavid. Hur ser vi på mejl och telefonsamtal om jobbet, på fritiden.

 

 

Lämna en kommentar!

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Vill du annonsera?

Kalendarium

2017-05-30

Konflikter, konflikthantering och mobbning på jobbet - vad gör vi åt det?

Arbets- och miljömedicin i Linköping erbjuder till temadag om konflikter och konflikthantering i Norrköping och Nässjö.

 

Norrköping måndagen den 29 maj, Louis de Geer Konsert och Kongress.

Nässjö tisdagen den 30 maj, hotell Högland.

 

Anmälan senast den den 12 maj via följande länkar:

 

Norrköping

Nässjö

 

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger