Pär Gussman tog initiativet till forskningen på Sandviken Energi AB. Foto: Priva

Kan satsningar på friskvård ge bättre hälsa?

2016-11-17


Pär Gussman var den som tog initiativet till forskning om arbetsmiljön på Sandviken Energi AB.

 

Pär Gussman, tidigare personalchef på Sandviken Energi AB, tog initiativet till att Goda-projektet kom till företaget genom att kontakta Centrum för belastningsskadeforskning, CBF, vid Högskolan i Gävle. 

-Jag hade märkt att företaget satsade ganska mycket pengar på friskvårdsinsatser, men ändå hade hög sjukfrånvaro, cirka åtta procent av arbetstiden, säger Pär Gussman.

Han ville följa upp vad företagets satsningar på friskvård gjorde för nytta, om man kunde påvisa kopplingen mellan satsade pengar och ökad hälsa.

Pär Gussman hade själv varit studievägledare för friskvårdspedagoger på Högskolan i Gävle.

Kontaktade forskare

Han tog kontakt med Högskolan i Gävle och Per Lindberg på Centrum för belastningsskadeforskning, som blev intresserad av ett samarbete.

-Efter något år ringde Per Lindberg tillbaka och sade att de hittat en modell för friskfaktorer i USA, och att han hade fått anslag för GodA-projektet.

Forskarna började med att utveckla en enkät. De intervjuade personal på företaget och de tittade på klassiska medarbetarenkäter, som de anpassade till sin egen forskning.

-Forskarna var väldigt akademiska, tills doktoranden i projektet kom på att de skulle göra en pärm med frågorna som grupperna kunde använda.

Pär Gussman själv, företagets vd och forskarna såg projektet som något kraftfullt och bra, men det gick ganska trögt.

-Vi hade stöd från vd, men kanske inte från hela ledningsgruppen. För tjänstemännen på kontoret var det mycket enklare, för dem som lade avloppsrör var det ganska svårt. Det gick ganska trögt att få dem att förstå hur viktigt projektet var och att få grupperna prata.

Han lyckades få upp Goda-metoden till ett mål för hela koncernen inom området medarbetarskap.

-Vår nya vd tyckte att det var ett bra sätt att ta hand om en medarbetarenkät, kontinuerligt och uthålligt.

Tror på Goda-projektet

Pär Gussman var den som drev Goda-projektet på företaget fram till 2015 då han bytte jobb och slutade på Sandviken Energi AB. Hans efterträdare valde senare att avsluta projektet och satsa på kommunens medarbetarenkäter i stället.

-Jag tror på Goda-projektets arbetssätt. Men det kräver en hel del av cheferna att ha igång en sådan dialog. Det blir mycket som bubblar upp när man kör den här metoden, säger Pär Gussman

-Det har jag lärt mig är att den här metoden tar tid, även om den är meningsfull.

Lämna en kommentar!

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Vill du annonsera?

Kalendarium

2017-10-11

Evidensbaserade metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Social och organisatorisk arbetsmiljö och psykisk ohälsa står alltmer i fokus vad gäller svenskt arbetsliv. Det ökande antalet som drabbas av arbetsrelaterad psykisk ohälsa ställer stora krav på effektiva och evidensbaserade insatser. Sådana insatser har utvecklats och utvärderats av forskare vid de arbets- och miljömedicinska klinikerna runtom i Sverige i samarbete med företagshälsovården och av Irene Jensens forskargrupp vid Karolinska Institutet.

Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting ordnar en utbildning:

 

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger